ZAVŘÍT MENU

Břidličná věž

Hradební věž, součást opevnění města.

Prašná věž  |  Nová věž  |  Schifferturm

Vysoká hranolová věž stávala na konci dnešní Kanovnické ulice. Typově se nelišila od některých dalších hradebních věží v Českých Budějovicích. Měla vysokou dlátkovou střechu opatřenou zdaleka viditelnými arkýři. První zmínky o ní jsou již z druhé poloviny 15. století. Roku 1468 je doložen název Prašná věž, neboť věž sloužila pro bezpečné uložení střelného prachu a sanytru. V roce 1553 se v písemných pramenech objevuje pod názvem Nová věž, což může ukazovat na její tehdejší zásadní přestavbu. Pozdější pojmenování věže Břidličná odkazuje na charakteristickou střešní krytinu, jíž byla věž opatřená. Zánik Břidličné věže nastal roku 1829, kdy ji její vlastník nechal zbořit, aby nebránila volnému průchodu Kanovnickou ulicí k městskému parku.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

požáry    |   zaniklé názvy 

AUTOR:
PhDr. Vlastimil Kolda

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Královská pevnost na jihu Čech: z minulosti českobudějovických hradeb. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2006. 102 s. ISBN 80-254-6913-1.