ZAVŘÍT MENU

Výstaviště České Budějovice

Výstavní areál charakteru lesoparku o rozloze 30 ha podél levobřežní komunikace (E55), provozovaný stejnojmennou společností se sídlem v Husově třídě č. 30.

Výstaviště České Budějovice a. s.

Na jeho pozemku se v 2005 nacházelo celkem 21 výstavních pavilonů, z nichž kryté výstavní plochy dosahovaly výměry 6,2 tisíce m2 a tvárnicemi a dlažbou upravené volné výstavní plochy rozlohy 19,8 tisíce m2.

V. bylo zřízeno na místě původně zamokřených a řekou Vltavou pravidelně zaplavovaných luk. Počátek tradice českobudějovického výstavnictví spadá do 1960, kdy se zde poprvé konala zemědělská výstava. V témž roce vznikl Park kultury a oddechu, v roce 1973 rozdělený na 2 samostatné celky: Celostátní výstava Země živitelka Městský dům kultury. Od 1970 se na výstavišti pravidelně konaly zemědělské výstavy pod názvem Země živitelka. Roku 1981 přešel areál pod správu Ministerstva zemědělství a výživy ČR. Po transformaci a privatizaci na akciovou společnost od 1. 1. 1994 jej provozovala společnost Park Centrum a. s., která přijala od roku 1997 nový název Výstaviště České Budějovice a. s. K majoritním vlastníkům společnosti patří Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (podíl 88 %). V. také provozuje vlastní reklamní agenturu.

K tradičním výstavním akcím se od 90. let vedle mezinárodního agrosalonu Země živitelka, konaného pravidelně na sklonku letních prázdnin, přiřadily zejm. jarní a podzimní veletrh Hobby (vše pro dům a zahradu), dubnový Mobil salon (dopravní prostředky), červnové Slavnosti piva, zářijové Vzdělání a řemeslo nebo listopadová Móda show Adventní trhy.

Povodně 2002 způsobily na V. škody ve výši 100 milionů Kč. V roce 2005 dosáhla společnost se 78 zaměstnanci výnosu 139 milionů korun. Do podoby areálu i přilehlých částí sídliště Vltava zasáhl odprodej asi 7 ha výstavních ploch v severozápadní části výstaviště pro výstavbu nákupního centra Tesco s předpokládaným dokončením 2006.