ZAVŘÍT MENU

Konfederace politických vězňů České republiky

Sdružení občanů odsouzených za protikomunistický odboj v době od 20. 2. 1948 do prosince 1989.

Konfederace je ideovým a právním nástupcem Klubu bývalých politických vězňů K 231 z 1968. Byla založena 30. 11. 1989 v Praze za účasti 34 bývalých politických vězňů. Jejím posláním je bdít nad dodržováním Listiny práv a svobod Všeobecné deklarace lidských práv z 10. 12. 1948, veřejně pranýřovat jejich porušování, upozorňovat na ně ústavní činitele a prosazovat morální satisfakce a komplexní rehabilitace bývalých politických vězňů. Podnětem k jejich sdružování i v jiných městech byl 2. sjezd bývalých politických vězňů 18. 2. 1990 v Praze, jehož se účastnilo více než 5  000 bývalých politických vězňů. V Českých Budějovicích se setkání bývalých politických vězňů uskutečnilo 28. 2. 1990 v sále bývalé kavárny U Volbrechtů. Přípravný výbor zvolilo 198 přítomných mužů a žen a ustavilo českobudějovickou pobočku Konfederace politických vězňů České republiky.

AUTOR:
Mgr. et Bc. Ivan Mánek

LITERATURA:
  •      ČERNÝ, Josef. Za dráty komunismu. 1. vyd. Pardubice: Akcent, 1991. 64 s. ISBN 80-85365-02-2.

  •      DVOŘÁKOVÁ, Zora. Z letopisů třetího odboje. 1. vyd. Praha : Hříbal Josef, 1992. 279 s. Poznání ; sv. 1. ISBN 80-900892-3-2.

  •      KAPLAN, Karel a PACL, Vladimír. Tajný prostor Jáchymov. České Budějovice : ACTYS, 1993. 191 s. ISBN 80-901234-2-2.