ZAVŘÍT MENU

Lukas Jan

představitel moderní české fotografie

* 10.  8. 1915, České Budějovice
† 28.  8.  2006, New York

První léta života strávil v Budějovicích, 1921 se přestěhoval s rodiči do Prahy, kde v letech 1926—1935 studoval na reálném gymnáziu a obchodní akademii. Ještě během středoškolských studií začal fotografovat a publikovat doma i v zahraničí. Odborné vzdělání si doplnil během jednoročního pobytu na grafické škole ve Vídni (1935—1936) a poté působil do 1938 jako kameraman firmy Baťa ve Zlíně. Po 1938 se plně věnoval fotografii, stal se vyhledávaným dokumentaristou, jeho fotografie měly úspěch v redakcích řady domácích i evropských magazínů. V letech 1932—1948 pracoval především pro vydavatelství Melantrich, od 1949 působil na volné noze a úzce spolupracoval s nakladatelstvím Artia, které v letech 1958—1964 vydalo 13 Lukasových alb určených na export. V roce 1965 emigroval do Spojených států a od 1966 žije v New Yorku; americké občanství získal 1971.

Jeho fotografické dílo zahrnuje na 40 samostatných alb a výstav, podílel se rovněž na mnoha knižních i výstavních projektech. Jeho snímky jsou zastoupeny ve sbírkách předních českých i amerických muzeí a galerií (mj. Umělecko-průmyslové muzeum Praha či Museum of Modern Art New York). Ke klíčovým dílům české fotografie patří především jeho Pražský deník 1938—1965, podávající ucelené obrazové svědectví o zkáze demokracie a dvojím nástupu totality v rodné zemi. Poprvé byl Pražský deník vystaven roku 1968 v New Yorku v souvislosti s okupací Československa, v Česku vyšel knižně 1995 v nakladatelství TORST, které rovněž vydalo monografii J. Lukas mapující jeho tvorbu (2003). 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      Lukas J., 1995: Pražský deník 1938—1965. Praha. Lumír 1856, č. 49.

  •      MOUCHA, Josef. Jan Lukas. 1st ed. Praha : Torst, 2003. 143 s. FotoTorst ; 13. ISBN 80-7215-202-5.