ZAVŘÍT MENU

Taschek Josef

liberální politik, obchodník a poslední německý starosta města

* 31. 7. 1857, České Budějovice
† 29. 1. 1939, České Budějovice

Pocházel z rodiny českobudějovického obchodníka a významného předáka českobudějovických Němců Antona Franze Taschka (1831—1906). Po absolvování vyšší reálky v Českých Budějovicích (1874) vystudoval Vysokou školu technickou ve Vídni. Roku 1878 se vrátil do Českých Budějovic a začal pracovat v obchodě svého otce. V 80. letech 19. století podnikl naučnou cestu po Evropě, delší dobu pobýval v Německu, Nizozemsku a Švédsku. Roku 1884 byl zvolen do městského výboru v Českých Budějovicích, 1891 se stal zástupcem často nemocného starosty J. Kneissla. V období 1903—1918 zastával funkci starosty Českých Budějovic. Za jeho starostování vzniklo několik škol, byl postaven Justiční palác, Městské muzeum, městská nemocnice. Po smrti W. Rzihy von Mühlau 1890 se aktivně ujal vedení německé menšiny ve městě. Byl členem většiny německých spolků působících v Českých Budějovicích, 1884 založil Deutscher Böhmerwaldbund, obnovil tradici pašijových her v Hořicích na Šumavě. V letech 1893—1901 byl poslancem zemského sněmu, 1902 mu bylo uděleno čestné občanství Českých Budějovic. Stal se jedním z iniciátorů sjednání Českobudějovického paktu. Dne 30. 10. 1918 J. Taschek na svou funkci starosty rezignoval a věnoval se hlavně svému obchodu a spolkové činnosti v oblasti Šumavy. Roku 1929 byl zvolen za Německou demokratickou svobodomyslnou stranu do senátu Národního shromáždění, ale mandátu se vzdal.  

AUTOR:
Mgr. Pavel Koblasa

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Muži v čele budějovické radnice. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2008. 78 s. ISBN 978-80-254-6999-6.

    [s. 60—62]