ZAVŘÍT MENU

Vocet Jan Nepomuk

hudební skladatel a ředitel katedrálního kůru

* 14. 4. 1777, Tetín
† 28. 1. 1843, České Budějovice

V letech 1793—1795 působil jako učitel v Drahenicích u Březnice, 1795—1797 v Miroticích, 1797—1801 v Neznašově. Roku 1801 nastoupil po J. Štěpanovském na místo ředitele kůru při katedrálním kostele svatého Mikuláše. Tuto funkci zastával až do své smrti.

Z amatérských hudebníků sestavil J. N. Vocet kapelu, která byla později prohlášena za městskou kapelu, vystupovala při významných slavnostech a koncertovala ve společenských místnostech. Krátce před 1800 začal komponovat vlastní hudební díla; byl autorem mnoha chrámových skladeb, složil asi 24 mší, duchovní árie, litanie, graduále apod., ale také skladby taneční. Přestože jeho díla svou hodnotou nepřevyšují běžný projev klasicismu, byl ve své době považován za autoritu v oboru chrámové hudby. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

hudba a hudební život    |   regenschori 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      ČERNUŠÁK, Gracian, ed., ŠTĚDROŇ, Bohumír, ed. a NOVÁČEK, Zdenko, ed. Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek druhý, M-Ž. 1. vyd. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1965. 1080 s.

    [s. 887.]
  •      PADRTA, Karel. Hudba. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1989. 167 s., [32] s. fot. příl. Jihočeská vlastivěda. Řada A.

    [s. 45, 57 a 59.]
  •      TOMAN, Jan. Učitelské působení hudebního skladatele Jana Nepomuka Vocta. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1973, roč. 42, č. 3, s. 162—164. ISSN 0323-004X.