ZAVŘÍT MENU

Palacký František

historik a politik

* 14. 6. 1798, Hodslavice
† 26. 5. 1876, Praha

České Budějovice navštívil celkem sedmkrát, ale jen první pobyty využil k historickému bádání. Usnadnilo mu je doporučení Franze Xavera Maxmiliana Millauera (1784—1840), syna českobudějovického magistrátního rady, známost s krajským hejtmanem Augustem Longinem Josefem knížetem Lobkowiczem (1797—1842) a s profesory biskupského semináře bratry J. Körnerem Karlem Körnerem (1798—1853). Při první návštěvě Českých Budějovic 13. – 16. 8. 1824 F. Palacký zjistil, že archiv je uložen v zatuchlé radniční komoře. Přesto našel v rozházených písemnostech na obalu městského účtu zlomek staročeské básně Alexandreis, který pak byl prostřednictvím knížete Lobkowicze věnován pražskému muzeu. Podruhé přijel do města 25. 7. 1826. Do rukou se mu dostal deník českého poselstva, vypraveného 1464 Jiřím z Poděbrad (1420—1471) k francouzskému králi Ludvíku XI. (1423—1483) s návrhem na ustavení svazu evropských panovníků. Publikoval jej v Časopise Společnosti vlastenského musea v Čechách stejně jako ukázky z Alexandreidy. Další jeho návštěvy Českých Budějovic se uskutečnily 1828, 1833, 1837, 1842 a 1862; šlo o pouhé průjezdy nebo krátkodobá zastavení. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel.  Návštěvy Fr. Palackého v Č. Budějovicích. Kulturní kalendář, červenec-srpen. 1972, s. 22—23.

  •      ŠTAIF, Jiří. František Palacký: život, dílo, mýtus. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009. 392 s., [8] s. barev. obr. příl. Velké postavy českých dějin; sv. 12. ISBN 978-80-7021-981-2.