ZAVŘÍT MENU

Katschner Jonáš

pekařský mistr, kronikář

† 6. 6. 1671, České Budějovice

Do Českých Budějovic přišel za třicetileté války. První zmínka o něm je z 1637, kdy se ve městě oženil. Roku 1646 získal dům ve Svinenské ulici vedle kapucínského konventu u kostela svaté Anny a provozoval pekařství. V roce 1653 pravděpodobně ovdověl, oženil se však znovu a měl několik dětí. Tři své syny dal studovat k jindřichohradeckým jezuitům; nejstarší z nich do tohoto řádu vstoupil.

Sledoval dění ve městě a před 1648 začal pořizovat kronikářské záznamy, v nichž plynule pokračoval do 1670. Později k nim byly připojeny starší zprávy ze 16. a 1. pol. 17. století. Opis celé kroniky zůstal v rodině. Další majitel k němu připojil jen několik záznamů ze 1725—1728. Katschnerovu kroniku použil jako pramen L. B. Schneider. Později se rukopis dostal do městského archivu, aniž by jeho původce byl identifikován. Katschnerova kronika vyšla tiskem s chybným označením, že jde o dílo T. F. Veselého. Pravý autor mohl být určen až dodatečně. Kronika patří k nejcennějším dílům českobudějovické analistiky. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

kronikářství 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Dva dosud neznámí kronikáři Č. Budějovic (Jonáš Katschner a Dominik Koller). In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1970, roč. 39, s. 222—229. ISSN 0323-004X.

    [s. 222—228.]