ZAVŘÍT MENU

YMCA

Nábožensky orientovaná mezinárodní organizace mládeže s velmi širokým spektrem činnosti, založená 1855 v Londýně.

Young Men’s Christian Association  |  Křesťanské sdružení mladých mužů

Do Československa pronikla prostřednictvím příslušníků československých legií. V Českých Budějovicích otevřelo sdružení své první místnosti pro zdejší vojenskou posádku v březnu 1919 v Mariánských kasárnách.

Dne 10. 4. 1920 se konala ustavující schůze místního sdružení, které se přestěhovalo na Rudolfovskou třídu do hostince U Sarajeva. Brzy byla zahájena stavba velké dřevěné budovy s mnoha klubovnami, sály a hřištěm, financovaná především z darů amerických Čechů. Stála v místech dnešního autobusového nádraží; krátce po svém otevření zcela vyhořela. Požár budovy 23. 12. 1923 způsobil místní organizaci škodu přesahující 1 milion korun. Z této ztráty se českobudějovické sdružení prakticky již nikdy nevzpamatovalo. Provizorní útočiště našlo na Sokolském ostrově a později v domě na Rudolfovské třídě č. 40.

V 1. pol. 20. let byla činnost českobudějovického sdružení rozmanitá a v mnohém průkopnická. Pořádalo přednášky, vzdělávací akce, knihovnické činnosti, divadelní akce, koncerty, zájmovou a klubovní činnost i letní tábory. Nejvíce se však věnovalo sportu: atletice, volejbalu, stolnímu tenisu, ale i boxu, fotbalulednímu hokeji, pořádalo mj. běh Napříč Budějovicemi, štafetu 5 x 400 m, běh České Budějovice – Kamenný Újezd a řadu dalších. Nejznámějšími funkcionáři byli K. Nedobitý František Vazač. Činnost byla postupně omezována nebo přešla do jiných organizací a klubů; prakticky byla ukončena 1933. Dále pokračovala jen nezávislá I. Jihočeská autoškola YMCA