ZAVŘÍT MENU

návštěvy panovníků a prezidentů

Oficiální i příležitostné pobyty českých králů, po roce 1918 prezidentů.

Důležitost královského města byla jedním z důvodů, proč většina českých panovníků od zakladatele Přemysla Otakara II. po císaře Františka Josefa I. (1830—1916) je v období své vlády alespoň jednou navštívila. Zbývajícím to mj. nedovolila krátká doba jejich panování. Účastníci diplomatických schůzek českých králů s partnery z Rakouska a jižního Německa většinou volili České Budějovice kvůli jejich výhodné poloze. Od 1529 svolávali Habsburkové sídlící v Linci do Českých Budějovic zemské sněmy, když se nemohly konat v Praze. Návštěvy panovníků trvaly několik dnů i týdnů a vyžadovaly ze strany města jak řadu organizačních opatření, tak finančních nákladů. Panovník s rodinou měl vyhrazeny pokoje na radnici, významní hosté spolu se služebnictvem byli ubytováni v domech předních měšťanů a další účastníci a ozbrojený doprovod v zájezdních hostincích nebo ve stanech. Zajištění potravin a nápojů pro četné hostiny představovalo nemalé zatížení městské pokladny. Panovníci na oplátku vyhovovali prosbám měšťanů a udělovali městu různá privilegia a výhody, které přispívaly k hospodářskému rozvoji Českých Budějovic a zvyšovaly jejich prestiž. V tom smyslu byla pro město významná 1351 návštěva Karla IV. (1316—1378), 1462 Jiřího z Poděbrad (1420—1471) a 1614 Matyáše I. (1552—1619).

Častější však byly krátké pobyty panovníků, kteří městem jen projížděli a zdrželi se v něm k odpočinku po dlouhé jízdě. Docházelo k nim zvláště v dobách, kdy habsburští panovníci cestovali mezi Lincem a Prahou; nocovali na radnici. Až císař Josef II. (1741—1790) při svých inspekčních cestách dával přednost noclehu v hostinci U Tří kohoutů, Ferdinand V. (1793—1875) přenocoval v biskupské rezidenci. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk (1850—1937) při návratu z exilu přespal ve vlaku na nádraží a 1924 byl ubytován v Eggertově vile v ulici Na Sadech, Edvard Beneš (1884—1948) s chotí přespali v hotelu U Tří kohoutů. Pozdější návštěvy byly jen jednodenní. 

Návštěvy panovníků a prezidentů – chronologický přehled

1) Přemysl Otakar II. (asi 1233—1278)

1265 - 11. 3. zastávka k shlédnutí postupu prací při zakládání města

2) Jan Lucemburský (asi 1296—1346)

1318 - konec prosince, krátký pobyt při vojenském tažení proti Vilémovi z Landštejna († 1356)

3) Karel, markrabě moravský (1316—1378

1334 - 23. 4. potvrzení nadace otce Jana Lucemburského špitálu s kostelem svatého Václava

4) Karel IV. (1316—1378)

1351 - 2. 4.—4. 5. schůzka s rakouským vévodou Albrechtem II. a jeho bratry, udělení právních a hospodářských privilegií městu

1352 - 18. 2. zastávka při vojenském tažení k Nové Bystřici

1361 - 14. 6.—15. 6. schůzka se zetěm Rudolfem IV., vévodou rakouským

1362 - 2. 6. —7. 6. zastávka před vojenskou výpravou na Moravu

1364 - 22. 6.—19. 7. jednání s účastníky z Německa o říšských záležitostech

1378 - 5. 5.—7. 5. jednání s účastníky z Německa o říšských záležitostech

5) Václav IV. (1361—1419)

1378 - 5. 5.—7. 5. účast v doprovodu otce Karla IV.

1382 - 10. 1.—25. 1. zprostředkování smíru mezi rakouským vévodou Albrechtem III. a bratry z Rožmberka

1394 - 1. 8.—3. 8. pobyt ve městě po propuštění ze zajetí panskou jednotou

1401 - 4. 10. pobyt doložen jen listinou ve sporu kláštera Zlaté Koruny a Netolic

1404 - 2. 11.—5. 11. schůzka s moravským markrabětem Joštem

6) Jiří z Poděbrad (1420—1471)

1462 - 17. 2.—3. diplomatická jednání s německou šlechtou

7) Ferdinand I. (1503—1564)

1529 - 5. 7.—5. 8. účast na zemském sněmu svolaném do města

1530 - 8. 1. účast na dalším zemském sněmu

1531 - polovina února—9. 4. čekání na účastníky zemského sněmu; pobyt přerušen a obnoven 18. 7. před zahájením sněmu

1544 - 25. 7. průjezd s královnou Annou Jagellonskou a synem Ferdinandem Tyrolským

8) Maximilián II. (1527—1576)

1561 - zastávka k přenocování při průjezdu městem

1562 - 20. 9. průjezd s královnou Marií Španělskou při cestě do Prahy ke korunovaci

1577 - 1. 2. mrtvé tělo krále při převozu do Prahy uloženo přes noc v kostele svatého Mikuláše

9) Rudolf II. (1552—1612)

1576 - 18. 12. průjezd městem cestou z Lince do Prahy

1578 - 21. 7. průjezd městem cestou z Lince do Prahy

10) Matyáš I. (1552-—1619)

1614 - 22. 1.— 28. 2. účast na zemském sněmu svolaném do města s manželkou Annou Tyrolskou

11) Ferdinand III. (1608—1657)

1635 - 30. 5.—5. 6. zastávka při cestě do Prahy

1645 - 20. 1.—21. 1. nocleh cestou do Prahy s bratrem Leopoldem

1646 - 24. 7.—26. 7. zastávka při cestě do Prahy

1646 - 14. 8.—16. 8. zastávka při návratu z Prahy do Lince

1647 - 3. 7.—4. 6. zastávka při cestě do Vodňan

1648 - 11. 6. zastávka při cestě do Prahy

1649 - 25. 8. účast na zemském sněmu

1652 - 29. 6. příjezd do města s císařovnou a synem

12) Leopold I. (1640—1705)

1680 - 12. 7.—13. 7. zastávka s císařovnou Eleonorou Magdalenou Alžbětou a synem Josefem při cestě z Jindřichova Hradce do Lince

13) Karel VI. (1685—1740)

1732 - 21. 8.—22. 8. zastávka s císařovnou při cestě z Vídně do Karlových Varů

14) Marie Terezie (1717—1780)

1743 - 17. 6.—18. 6. zastávka s manželem Františkem I. Štěpánem a synem Josefem II. při návratu po korunovaci v Praze do Lince

15) Josef II. (1740—1790)

1768 - 7. 9. krátká zastávka při cestě z Plzně do Lince

1771 - 11. 11.—12. 11. nocleh v hotelu při cestě do Lince

1774 - 6. 7. zastávka při cestě na dělostřelecké cvičiště u Týna nad Vltavou a prohlídka vojenských skladů u Rudolfova

1779 - 23. 10.—24. 10. nocleh v hotelu při návratu z Prahy, prohlídka vojenských skladů u Rudolfova a zbrojnice ve městě

16) František I. (1768—1835)

1792 - začátkem srpna nocleh při cestě do Prahy ke korunovaci

1812 - 1. 7. zastávka při návratu z Čech do Lince

1820 - 17. 6.—20. 6. pobyt s manželkou Karolinou Augustou Bavorskou v souvislosti s plánem zřídit z města vojenskou pevnost

1824 - 11. 5. průjezd císařského páru při cestě z Lince do Prahy

1833 - 27. 7.—31. 7. zastávka císařských manželů cestou z Vídně do Prahy

17) Ferdinand V. (1793—1875)

1835 - 2. 9.—6. 9. zastávka s manželkou Marií Annou Savojskou cestou do Prahy ke korunovaci, projížďka po koněspřežní železnici

18) František Josef I. (1830—1916)

1849 - 23. 11. průjezd městem při cestě z Prahy do Lince

1857 - 3. 10. průjezd městem při cestě z Prahy do Ischlu

1885 - 3. 10. průjezd městem při návratu z manévrů u Plzně

1888 - 4. 9. prohlídka škod ve městě po povodni z 2. na 3. 9.

1895 - 1. 9.—4. 9. návštěva při císařských manévrech

19) Tomáš Garrigue Masaryk (1850—1937)

1918 - 20. 12. uvítání na nádraží při návratu do vlasti a krátká projížďka městem

1924 - 7. 6.—8. 6. účast při oslavě 10. výročí 1. pěšího pluku M. J. Husi

20) Edvard Beneš (1884—1948)

1937 - návštěva města při prezidentově cestě do jižních Čech

21) Antonín Novotný (1904—1975)

1965 - 15. 5.

22) Ludvík Svoboda (1895—1979)

1968 - 4. 6.

1969 - 5. 4.

23) Václav Havel (1936—2011)

1990 - květen — krátká zastávka v souvislosti s návštěvou jižních Čech

2000 - 6. 4. návštěva Jihočeské univerzity

24) Václav Klaus (*1941)

2003 - 25.3. dvoudenní návštěva jižních Čech v nové funkci prezidenta ČR

2005 - 28. 8. návštěva výstavy Země živitelka na českobudějovickém výstavišti

25) Miloš Zeman (*1944)

2014 - 17. 2. třídenní návštěva jižních Čech

2016 - 1. 6. — 3. 6. třídenní návštěva jižních Čech

2017 - 12. 6. třídenní návštěva jižních Čech

26) Petr Pavel (*1961)

2023 - 18. 7. dvoudenní návštěva jižních Čech, prohlídka továrny Koh-i-noor HardtmuthLetiště České Budějovice

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      HUYER, Reinhold. Regentenbesuche in Budweis. Budweis : L.E. Hansen, 1898. 192 s.

  •      PLETZER, Karel.  Diplomatická schůzka Jiřího z Poděbrad v Č. Budějovicích v r. 1462. Kulturní kalendář, září. 1969, s. 14—16.

  •      PLETZER, Karel.  Návštěvy Karla IV. v Č. Budějovicích. Kulturní kalendář, listopad. 1978, s. 32—33.

  •      RADA, František. Když se psalo T.G.M.: České Budějovice v prvním desetiletí republiky. 1. vyd. České Budějovice: Růže, 1970. 297 s.

    [s. 67—68, 88—91.]