ZAVŘÍT MENU

M. I. C. B.

Mateřská firma holdingové skupiny, která seskupovala na 20 podniků v Českých Budějovicích, Soběslavi, Jindřichově Hradci a Vodňanech, např. Motor Jikov, a. s.; ČSAD JIHOTRANS a. s.; Essox Leasing a. s.; Motor Jikov Tlaková slévárna a. s.; IT Systems a. s.; Adaco a. s.; Uni CZ a. s.; Fostron s. r. o.; Motor Jikov Slévárna litiny a. s. a další.

Podniky skupiny působily rovněž v zahraničí: v Bělorusku, na Ukrajině a v Rusku. Společnost vznikla 1995 za účelem správy majetkových a kapitálových účastí. Určovala podnikatelskou strategii skupiny, připravovala podnikatelské projekty, zajišťovala finanční a personální činnost a práci s veřejností. Obrat v roce 2004 činil 2,8 miliardy korun a celkem 2 300 zaměstnanců řadilo společnost mezi přední podnikatelské subjekty v jihočeském regionu. Po transformaci 1. 8. 2005 byla se zánikem společnosti Motor Jikov, a. s. a převodem jmění M. I. C. B. sloučena do holdingové společnosti Motor Jikov Group a. s. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

průmysl