ZAVŘÍT MENU

Kučera Stanislav

jihočeský botanik, florista a ochránce přírody

* 23. 6. 1944, České Budějovice
† 9. 7. 1992, České Budějovice

Po studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracoval 3 roky v Botanickém ústavu Československé akademie věd v Průhonicích (1966—1969), potom se vrátil do Českých Budějovic. Zde pracoval na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody1972—1977Jihočeském muzeu jako vedoucí přírodovědného oddělení. Od roku 1978 až do své smrti působil jako vědeckotechnický pracovník v Botanickém ústavu Československé akademie věd v Třeboni. Celý svůj život se věnoval studiu jihočeské květeny, zejm. v oblasti Šumavy a Novohradských hor. Významně se podílel na vypracování sítě chráněných území Jihočeského kraje a v problematice ochrany přírody byl celostátně uznávaným odborníkem. Po roce 1989 se angažoval i politicky a byl členem zastupitelstva města Českých Budějovic. 

AUTOR:
RNDr. Petr Bürger

LITERATURA:
  •      HEJNÝ, Slavomil a PECHAROVÁ Emilie. RNDr. Stanislav Kučera. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum. 1992, roč. 32, s. 39—42.