ZAVŘÍT MENU

Klavík František Josef

obchodník, starosta Českých Budějovic a národnostně nevyhraněný politik českého původu

* 30. 9. 1798, Tábor
† 19. 3. 1878, České Budějovice

Po ukončení školní docházky v Českých Budějovicích pracoval pět let jako účetní firmy Pleschner v Praze. Poté si zařídil v Českých Budějovicích velkoobchod, který udržoval kontakty s Hamburkem, Terstem i Amerikou. Dne 22. 4. 1848 byl zvolen hospodářským správcem (Wirtschaftsanwalt) města a 4. 5. 1848 velitelem českobudějovické Národní gardy. Odmítl návrh na kandidaturu do frankfurtského sněmu a s třemi dalšími představiteli města se 20. 5. 1848 připojil k deputaci pražského Národního výboru, která se na cestě k císaři Ferdinandovi I. (1793—1875) do Innsbrucku zastavila v Českých Budějovicích.

Od 5. 9. 1850 zastával funkci starosty města, v níž svou národnostní tolerancí přispěl v době neoabsolutismu k zachování výuky českého jazyka na zdejších školách. Podílel se na vzniku Městské spořitelny (1854), Obchodní a živnostenské komory a německé obchodní školy. Po obecních volbách 1861 byl potvrzen ve starostenském úřadě, ve kterém setrval do 1865, kdy jeho tzv. střední strana byla poražena. V letech 1861—1867 působil jako poslanec zemského sněmu, kde se stal členem dočasného klubu národnostně nevyhraněných poslanců, stojících na půdě únorové ústavy. Hlasoval však společně s českým klubem i pro některé návrhy F. Palackého a podepsal prohlášení českých poslanců o volbách do říšské rady. Po 1867 zaznamenal jeho velkoobchod těžký finanční krach a F. J. Klavík se již výrazněji politicky neangažoval.

AUTOR:
Mgr. Leoš Nikrmajer

LITERATURA:
  •      ZEITHAMMER, Leopold M. České Budějovice a okolí: přírodní, národohospodářské, kulturní a národnostní poměry, dějiny jakož i staré stavitelské a jiné památky. České Budějovice: Leopold M. Zeithammer, 1904. XVIII, 274 s., [6] s. obr. příl.

    [s. 248—249.]
  •      KOVÁŘ, Daniel. Muži v čele budějovické radnice. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2008. 78 s. ISBN 978-80-254-6999-6.