ZAVŘÍT MENU

Hlouch Josef

devátý českobudějovický biskup (1947—1972)

* 26. 3. 1902, Lipník u Třebíče
† 10. 6. 1972, České Budějovice

Po gymnazijních studiích v Kroměříži a bohosloveckých v Olomouci (od 1922) byl 5. 7. 1926 vysvěcen na kněze. Působil v několika farnostech olomoucké arcidiecéze a vynikl jako kazatel. Získané zkušenosti z pastorace mu poskytly látku k úvahám o odpadu od církve a o návratu do ní (knihy Problém odpadu od církve z 1934 a Konverze a konvertité z 1940). V roce 1934 se habilitoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a 1945 se zde stal profesorem pastorální teologie.

Českobudějovickým biskupem byl papežem jmenován 25. 6. 1947, konsekrován byl 15. 8. 1947 v Olomouci a intronizován 7. 9. 1947 v Českých Budějovicích. V roce 1951 odmítl složit slib věrnosti republice, od dubna 1950 byl internován ve své rezidenci, od 1952 do 1963 byl držen v zajetí na různých místech v Čechách a na Moravě. Dne 9. 6. 1968 se znovu ujal biskupského úřadu (1968—1971 byl jeho sekretářem M. Vlk), věnoval velkou péči správě diecéze a nechal provést generální opravu katedrálního kostela svatého Mikuláše. Pohřben byl na hřbitově svaté Otýlie. Na žádost českobudějovické diecéze a České biskupské konference souhlasil v březnu 2018 Svatý stolec se zahájením procesu jeho blahořečení.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

biskupství 

AUTOŘI:
prof. ThDr. Jaroslav Kadlec
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      KADLEC, Jaroslav. Českobudějovická diecéze. Vyd. 1. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995. 146 s. Setkání. ISBN 80-901602-3-9.

    [s. 40—43, 130—131.]
  •      DEMEL, Zdeněk. Pod dohledem církevních tajemníků: omezování činnosti katolické církve v Československu 1945—1989 na příkladu jihočeského regionu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 323 s. Historia ecclesiastica; sv. č. 14. ISBN 978-80-7325-170-3.

  •      KOLOUCH, František. Milion duší: osudy biskupa Josefa Hloucha. 1. vyd. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2013. 271 s. Osobnosti; 3. ISBN 978-80-87864-04-3.

  •      WEIS, Martin. Josef Hlouch. Pastýř a homiletik. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2016. 286 stran. Církevní dějiny. ISBN 978-80-7429-791-5.