ZAVŘÍT MENU

ČSAD JIHOTRANS

Akciová společnost se sídlem v Pekárenské ulici č. 77, podnikající v oblasti silniční dopravy a opravárenství.

Firma přímo navázala na tradici národního podniku ČSAD z roku 1949. V novodobé historii prošla vývojem od delimitace z bývalého krajského podniku ČSAD 1991 přes privatizaci 1996 až k založení akciové společnosti 1998. V témže roce vznikly první projekty strategického partnerství s ČSAD České Budějovice a. s. a ČSAD Strakonice s. p. Na sklonku roku společnost ČSAD JIHOTRANS zakoupila 22 % akcií ČSAD České Budějovice a. s., převzala pracoviště na seřizování karburátorů od výrobce Motor Jikov a. s. a úspěšně zahájila spolupráci v oboru nákladní dopravy s LVOVAUTOTRANS Lvov, se kterým o rok později vznikla akciová společnost ČSAD JAVORIV. Stěžejním projektem byla privatizace podniku ČSAD Strakonice. K tomuto účelu byla 1999 ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Strakonicko založena společnost ČSAD STTRANS a. s. Projekt dostal v roce 2000 schválení vlády ČR a od 2001 byl úspěšně dokončen. Tím se podnikatelské uskupení JIHOTRANS – STTRANS stalo největším dopravcem v Jihočeském kraji. Společně disponovaly 170 nákladními vozy, 220 autobusy a vlastní spediční kapacitou dalšími 200 nákladními vozy najatých dopravců. K dubnu 2003 společnost převzala část majetku ČSAD České Budějovice a ČSAD Prachatice. Tím se služby rozšířily o mezinárodní přepravu kusových zásilek, sběrnou službu a celní službu. Dále se ČSAD JIHOTRANS věnovala veřejné silniční osobní dopravě, zahraniční i tuzemské nákladní dopravě, opravárenství, logistice a provozování cestovní kanceláře. Ta byla po převzetí od cestovní kanceláře AquaClub přejmenována ze Salvia na JIHOTRANS​ cestovní kancelář.

Na podporu cykloturistiky vznikl 2002 na vybraných autobusových linkách v jižních Čechách a na Šumavě projekt Cyklotrans. V témže roce investovala společnost 4 mil. do bezhotovostních plateb jízdního u 1 134 spojů. Do Evropské unie vstupovala ČSAD JIHOTRANS 2004 jako jeden z největších dopravních subjektů v České republice s ročním obratem ve výši 1,7 miliardy Kč, se zhruba 600 nákladními auty, 220 autobusy a zaměstnávala 1200 pracovníků. Podíl na trhu dopravních služeb v Jihočeském kraji dosáhl 31 % osobní a 35 % nákladní přepravy. Samostatné divize měla ČSAD JIHOTRANS v Týně nad Vltavou, Kaplici, Vimperku a ve Volarech.

Roku 2005 provozoval podnik 58 pravidelných národních a 2 mezinárodní autobusové linky (do Banské Bystrice a do Lince) s více než 1 000 spoji, které v průběhu roku najely skoro 6 milionů km. Ve stejném roce byla samostatně vyčleněna akciová společnost JWE, která se zaměřovala na přepravu osobních a užitkových vozidel autotransportéry. K 1. lednu 2006 zmizely z portfolia společnosti služby cestovní kanceláře, která byla prodána.

Od 2007 fúzí společností přešel pod společnost ČSAD JIHOTRANS majetek společností JIHOTRANS HOLDING s. r. o. a MOTOR JIKOV Doprava a. s., dále 2010 pak jmění JIHOTRADE a. s., Auto Linhart s. r. o. a JWE a. s. V roce 2014 koupila společnost sto procent akcií dopravce GW Train Regio a kromě silniční začala provozovat dopravu i na železnici.

Restrukturalizací ČSAD JIHOTRANS v 2015 vznikla společnost GW JIHOTRANS a. s. a další sesterské holdingové společnosti GW LOGISTICS a. s., GW BUS a. s. a GW DIESEL a. s.

ČSAD JIHOTRANS také provozuje autobusová nádraží v Českých Budějovicích, Týně nad Vltavou a Trhových Svinech. K roku 2020 společnost zaměstnávala asi 1 100 zaměstnanců, provozovala 320 nákladních aut, asi 200 autobusů, 40 motorových vlakových jednotek a vlastních 7 čerpacích stanic v Jihočeském kraji. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

komunikace    |   silnice 

AUTOŘI:
Mgr. Václav Vondra
PhDr. Jiří Kopáček
Ing. Tadeáš Kopáček

LITERATURA:
  •      Firemnifinance.cz podnikání, daně, finance, zákony, kalkulačky, formuláře [online]. Dostupné z https://firmy.finance.cz/ zpravy/finance/23746-csad-jihotrans-a-s-zavedla-na-1-134-spojich-elektronicke-penezenky/