ZAVŘÍT MENU

Zátková Jana

pravnučka a vnučka dvou českobudějovických starostů Vincence Strandla (1760—1842) a F. J. Klavíka, manželka českého politika a předního představitele českobudějovických Čechů A. Zátky

rozená Klavíková

* 30.  4.  1859, České Budějovice
† 20.  9.  1933, Libníč

Studovala mimo jiné na české klášterní škole pro dívky U svatého Josefa. V devatenácti letech se provdala za A. Zátku, s nímž měla tři děti – Olgu, BohumiluVlastislava. Ačkoliv byla vychována v česko-německém duchu, po boku svého manžela se stala aktivní podporovatelkou české věci, což se promítlo i do podoby jejího jména, neboť se nejpozději od roku 1918 podepisovala jako Jana, nikoliv Johanna, jak měla uvedeno v rodném listě. Od roku 1885 do své smrti v roce 1933 byla předsedkyní českého dámského spolku Ludmila (1885—1950), který se zasloužil o české vyšší dívčí školství ve městě a vyvíjel také charitativní činnost spojenou i s řadou společenských akcí.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

spolky a sdružení    |   Zátkové 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      NOVOTNÁ, Klára. Jana Zátková (1859—1933). Zapomenutá osobnost jihočeské historie? České Budějovice 2008. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.

  •      NOVOTNÁ, Klára. Jana Zátková (1859—1933). Životopisná studie. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2011, roč. 80, s. 109—129. ISBN 978-80-87311-20-2.