ZAVŘÍT MENU

Červený kříž

Dobrovolná organizace působící ve zdravotní a sociální oblasti.

Českobudějovický Červený kříž měl původně 2 odbory: První zemský pomocný spolek (mužský) zde byl založen 1881 za předsednictví W. Rzihy, Ženský pomocný spolek 1882 v čele s manželkou okresního hejtmana Barbarou Kirchner von Neukirchen. Oba byly zaměřeny především na pomoc rakouským vojákům nasazeným ve válečných operacích (soustřeďování šatstva a prostředků od občanů); jejich členskou základnu tvořili zejm. Němci.

Mimořádnou aktivitu vyvíjela organizace v době první světové války, kdy stál v čele českobudějovického odboru hrabě O. Lamezan-Salins. Tehdy Červený kříž zřídil lazaret v objektu biskupského semináře. Po státním převratu se Červený kříž od 6. 2. 1919 přetvořil na Československý Červený kříž, jehož členové zajišťovali ošetřovatelskou službu a od 1922 též intenzivní zdravotnickou výchovu. Při zdejší Okresní nemocenské pokladně zřídil Červený kříž bezplatnou lékařskou poradnu. Organizace Červeného kříže sídlila v Jeronýmově ulici č. 10, jejím předsedou se ve 30. letech stal starosta A. Neuman. Dne 5. 8. 1940 byl Československý Červený kříž zrušen.

Po 1945, kdy došlo k jeho obnově, zajišťovali členové Červeného kříže pomoc válečným poškozencům a vězňům vracejícím se z koncentračních táborů. Později se orientoval na zdravotnickou výchovu, pomocnou zdravotní službu a organizování transfúzní služby. Po roce 1948 byly s Červeným křížem sloučeny některé drobnější zdravotnické a sociální organizace, 1949 působily v Českých Budějovicích 2 skupiny Červeného kříže. Roku 1955 byla organizace Červený kříž rozštěpena na městský a okresní výbor, ale 1958 opět sloučena. Od 10. 6. 1993 je organizace registrována jako Český Červený kříž. Jeho českobudějovický oblastní spolek sídlil v Husově třídě č. 20 a evidoval na území Českých Budějovic 12 místních skupin s celkem 484 členy (stav ke 31. 12. 1997). Po zničujících povodních v srpnu 2002 bylo nutné řešit v centru ve Čtyřech Dvorech rekonstrukce objektu a jeho přístavbu. V roce 2004 tak vznikl v blízkosti sídla oblastního spolku na Husově třídě nový samostatný objekt Agentury domácí péče Českého Červeného kříže ALICE. Hlavní náplní zůstává zdravotnická osvěta, zapojení do systému záchranných služeb, v sociální oblasti provozování ošacovacího střediska a poskytování domácí ošetřovatelské a pečovatelské péče včetně rozvozu obědů. V roce 2005 byl spolek strukturován do 7 místních skupin a měl kolem stovky klientů, ředitelkou byla Hana Vacovská (*1951). 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      ŠVEJNOHA, Josef. Stručný přehled historie ČSČK. 1. vyd. Praha: Federální výbor Československého červeného kříže, 1990. 150 s.

  •      Vývoj zdravotnictví v městě a okrese České Budějovice. V Českých Budějovicích: Odbor pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rady městského národního výboru, 1959. 94 s.

    [s. 82—91.]