ZAVŘÍT MENU

Vltava (sídliště)

Sídliště koncipované podle projektu Miloslava Vyhnánka (* 1921) a O. Kubíka, postavené v 70. letech a 80. letech 20. století na volných plochách za částí města Čtyři Dvory směrem k Hluboké nad Vltavou.

Na východní straně je území lemováno řekou Vltavou, podél čtyřproudové levobřežní komunikace, zástavba v Krčínově ulici odděluje obchodní zónu Českého Vrbného, západně sousedí areál ARPIDY a domov pro seniory v ulici U Hvízdala s rozsáhlou přírodní rezervací Vrbenských rybníků. Záměr sídliště počítal s výstavbou 4 500 bytů pro 13 500 občanů. Realizace probíhala 1975—1987, ze začátku se stavěly panelové domy typu TO6B, v další fázi se použil modernější typ BANKS. Základní koncept tvořila střední pěší promenáda, táhnoucí se přes celé sídliště směrem sever jih, která byla Strakonickou třídou rozdělena na dvě samostatné části propojené pomocí nadchodu ústícím do centrálního náměstí. Způsob zastavění je řádkový, obslužná automobilová doprava vede po obvodě a do sídliště zasahuje často slepými větvemi. Sídliště není přehledné, je obtížné najít adresu. Jeho součástí se staly obchody, služby, školky a jesle, základní škola, pošta, zdravotní středisko a Kulturní dům Vltava, dokončený 1987 jako poslední stavba komplexu (podle projektu O. Kubíka) s divadelním sálem pro 480 osob.

K mimořádné události došlo 8. června 1998, kdy se nad sídlištěm srazily vojenské stíhačky MiG-21, jeden letoun dopadl do ulice Otavská před panelové domy a vypukl požár, který poničil dům a třicet automobilů. V rámci programu Regenerace sídliště Vltava probíhaly od 2008 postupné úpravy veřejných prostor před kulturním domem, z centrálního náměstí bylo 2009 odstraněno sousoší personifikující soutok Malše s Vltavou a nahrazeno novou fontánou symbolizující řeku Vltavu autorky Hany Urbancové (*1955).  V druhé etapě regenerace byly 2014 revitalizovány veřejné prostory, obnoveny a vybudovány nové komunikace pro pěší a cyklisty, vznikla nová parkovací místa a dětská hřiště. V letech 2012—2015 vznikl podél pravé strany silnice E49 v ulici U Staré trati ostrůvek komerční zóny s prodejnou automobilů. Většina deskových domů prošla rekonstrukcí, při zateplování byly domy diferenčně přemalovány. Výstavbou bytových domů Nová Vltava 2018—2021 bylo vytvořeno 160 bytů v severní části sídliště na pomezí s Českým Vrbným. Sčítání lidu, domů a bytů z 2001 uvádí 4 607 bytů a 11 911 trvale bydlících obyvatel; sčítání z roku 2011 pak 4 376 bytů s 10 224 trvale (9 943 obvykle) bydlícími obyvateli a sčítání z roku 2021 4 433 bytů a 9 428 obyvatel.