ZAVŘÍT MENU

Vltava (sídliště)

Sídliště koncipované podle projektu Miloslava Vyhnánka (* 1921) a O. Kubíka, postavené v 70. letech 20. století na volných plochách za částí města Čtyři Dvory směrem k Hluboké nad Vltavou.

Na východní straně je lemováno řekou Vltavou, podél níž vede čtyřproudová levobřežní komunikace. Na západní straně sousedí s areálem pečovatelských domů U Hvízdala a s rozsáhlou přírodní rezervací Vrbenských rybníků. Základní koncept tvořila střední pěší promenáda, táhnoucí se přes celé sídliště směrem sever jih. Způsob zastavění je řádkový, obslužná automobilová doprava vede po obvodě a do sídliště zasahuje často slepými větvemi. Sídliště není přehledné, je obtížné najít adresu. Jeho součástí se staly obchody, služby, školky a jesle, základní škola, pošta a zdravotní středisko. Po 1990 bylo doplněno o objekt hromadných garáží, prodejnu automobilů, další prodejny a fitness centrum. Sčítání lidu, domů a bytů z 2001 uvádí 4 607 bytů a 11 911 trvale bydlících obyvatel a sčítání z roku 2011 uvádí 4 376 bytů s 10 224 trvale (9 943 obvykle) bydlícími obyvateli.