ZAVŘÍT MENU

Anzeiger aus dem südlichen Böhmen

Německé noviny, vydávané v Českých Budějovicích ve 2. pol. 19. století.

Vycházely od 10. 1. 1852 každou sobotu pod redakcí E. F. Richtera v rozsahu 4 stran s častými přílohami. Přinášely aktuální zpravodajství především z Českých Budějovic a německých oblastí jižních Čech, otiskovaly odborné články i fejetony. Od 1854 byl vydavatelem L. E. Hansen. Když 30. 7. 1856 E. F. Richter z redakce odešel, vystřídal ho ve funkci odpovědného redaktora Ludolf Emil Hansen, 1857 pak F. Zdarssa. Noviny tiskla biskupská tiskárna; redakce sídlila v Biskupské ulici č. 8. Od 1857 nesl podtitul Budweiser Wochenblatt, který se pak stal titulem hlavním a později byl změněn na Budweiser Kreisblatt. Od 1. 1. 1862 vydával E. F. Richter pod původním názvem nové periodikum, tištěné v Gothmannově tiskárně. List hájil zájmy německé strany, přinášel politické i jiné zpravodajství z Českých Budějovic, později se zvyšoval podíl zpráv ze světa. Do 18. 8. 1869 byl redaktorem E. F. Richter, potom August Benjamin Gothmann (1829—1885) a od 1870 Ludwig Toma. Dne 1. 1. 1873 byl přejmenován na Budweiser Zeitung.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Češi a Němci    |   politické poměry 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      Anzeiger aus dem südlichen Böhmen, 1852—1857, 1862—1873.