ZAVŘÍT MENU

Zavadilka

Základní sídelní jednotka části obce České Budějovice 2, 3,5 km severozápadně od města.

Jméno bylo převzato podle staršího názvu, jímž byly s oblibou označovány o samotě stojící hostince. Ten zde stával při cestě z Českých Budějovic do Haklových Dvorů a Vodňan. Zavadilka byla místní částí osady Haklovy Dvory, zvanou U Moosbauerů. V roce 1930 ji tvořily 4 domy se 14 obyvateli. Podle sčítání 2001 stálo v Zavadilce již 123 domů se 419 obyvateli, což bylo více než v sousedních Haklových Dvorech. V roce 2011 zde bydlelo 901 obyvatel ve 293 domech, 2021 již 1 112 obyvatel v 349 domech.

Podél silnice ze Čtyř Dvorů do Haklových Dvorů, mezi staršími samotami U Moosbauerů (nyní neexistující) a Matouška (čp. 2196) vyrůstaly od počátku 20. století drobné domy a záhy byla založena příčná ulice směřující k jihu. Výstavba rodinných domků pokračovala i po 1945. V 70. letech 20. století vznikly a byly zastavěny další ulice na jihovýchodě (směrem k Lišovskému rybníku) a Zavadilka se tak stala poměrně velkým předměstským sídlem, urbanisticky zcela samostatným, byť úředně neevidovaným (pouze jako základní sídelní jednotka).

Roku 1976 byla Zavadilka spolu s Haklovými Dvory přičleněna k Českým Budějovicím a výstavbou sousedního sídliště Máj v 80. letech byla zapojena do souvislého intravilánu Českých Budějovic. Přesto si jistou oddělenost si stále zachovala. Ještě v roce 2003 se západně od Zavadilky rozkládala pouze zemědělská půda. V letech 2004—2005 zde vyrostlo sedm souběžných, jednotně řešených skupin řadových domů, v jejichž západním sousedství pokračovala výstavba jednotně řešených dvojdomků v několika etapách do roku 2015 (domy v nejzápadnější části jsou nejmladší). Pouze zástavba jižní strany ulice, sledující okraj lesa, jednotně řešena nebyla. Nová Zavadilka představuje urbanistický celek výrazně odlišný od Staré Zavadilky a zaujímá přibližně stejnou rozlohu. S dalším rozšiřováním zástavby územní plán již nepočítá.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

urbanistický vývoj