ZAVŘÍT MENU

městská hromadná doprava

Lokální systém, zajišťující dopravní spojení mezi jednotlivými částmi města.

Potřeba m. h. d. vznikla na počátku 20. století v důsledku intenzivní stavební činnosti na předměstích. Představitelé města proto uzavřeli 29. 11. a 2. 12. 1907 smlouvu s Internationale Elektrizitäts-Gesellschaft ve Vídni o stavbě a provozu parní elektrárny a elektrické pouliční dráhy. Stavba tramvajových kolejí postupovala rychle: již 2. 12. 1908 bylo možné předvést 2 motorové vozy, napájené provizorně lokomobilou s dynamem. Elektrárna byla v provozu od 9. 2. 1909 a tramvajový provoz byl zahájen 15. 6. 1909. K dispozici bylo 8 motorových vozů, výrobků firmy Ringhoffer, každý pro 30 cestujících. Původní tratě vedly ve směrech: nádraží Pražské předměstí a nádraží – Linecké předměstí. K jediné změně došlo 1936, kdy byla zavedena trať Pražské předměstí – Linecké předměstí a samostatná trať nádraží – náměstí Přemysla Otakara II. Tramvaje o rozchodu 1 m byly napájeny stejnosměrným proudem 550 V, jezdily v intervalech 15 minut a denně přepravily 4 000 osob.

Obtížné bylo vystavět linku přes železniční tratě směrem k hřbitovu, proto na této lince jezdily 1909—1914 dva trolejbusy (elektrobusy) Daimler Stoll. Parní elektrárnu a pouliční dráhu koupily 15. 6. 1925 od vídeňské společnosti Jihočeské elektrárny, akciová společnost, České Budějovice a provozovaly ji do 1950; poslední tramvajová linka byla zrušena 28. 2. 1950.

M. h. d. byla od 1. 1. 1950 převzata pod správu městského národního výboru a 1. 7. 1953 došlo k založení Dopravního podniku města Českých Budějovic. Již 1946 bylo rozhodnuto o výstavbě trolejbusových tratí. Provoz na první trolejbusové lince ze Senovážného náměstí do Čtyř Dvorů byl zahájen 28. 10. 1948 a stavba dalších tratí do Rudolfova, Suchého Vrbného, Rožnova, Nemanic byla ukončena 1949. Zpočátku měla m. h. d. k dispozici 12, k 1960 již 43 trolejbusů typu Vetra – ČKD. Trolejbusy jezdily do 23. 9. 1971. Za dobu svého provozu najezdily 33 milionů km a odvezly 367 milionů osob.

V důsledku snížení cen ropy se začal prosazovat autobusový provoz. První autobusová linka vyjela 8. 9. 1951 do Mladého, od 24. 9. 1971 již byly používány pouze autobusy. V roce 1979 přibyly velkokapacitní vozy značky Ikarus. Roku 1977 pokrývalo 12 dopravních linek 94 km, v provozu bylo 119 vozů, které za rok přepravily 36 milionů cestujících. Zaváděly se nové tratě ve směru Planá, Dobrá Voda, Kněžské Dvory, Nové Homole, Boršov, Srubec, Slévárna Škoda, sídliště Vltava, Máj, Šumava. M. h. d. měla 1987 k dispozici 150 autobusů, které přepravily 50 milionů cestujících.

Roku 1989 se začalo opět stavět trolejbusové vedení o napětí 750 V a nová vozovna pro trolejbusy u veterinární nemocnice. K dispozici bylo 41 kloubových trolejbusů typu Škoda 15 Tr. Provoz byl pro veřejnost zahájen 2. 5. 1991 a je nadále rozšiřován. Státní podnik se sídlem Novohradské ulice č. 40 byl 1997 transformován na akciovou společnost a jediným akcionářem se stalo město České Budějovice. Roku 2004 dopravní podnik města disponoval celkem 86 autobusy a 51 trolejbusy, které jezdily na 20 linkách o celkové délce 227,5 km. V podniku pracovalo 438 zaměstnanců, z toho 234 řidičů, denně se přepravilo 114—116 tisíc cestujících (2005). 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

doprava    |   Jihočeská energetika 

AUTOR:
Mgr. Václav Vondra

LITERATURA:
  •      Sedmdesát let městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích 1909-1979. České Budějovice: Dopravní podnik města Českých Budějovic, 1979. [120] s., il.

  •      80 let městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. České Budějovice : Dopravní podnik města Českých Budějovic, 1989. [62] s.

  •      KUBEŠ, Jan. Českobudějovické trolejbusy. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1993, roč. 30, č. 2., 115—116. ISSN 0862-5417.