ZAVŘÍT MENU

Mistr Oplakávání ze Žebráku

Nejvýznamnější řezbář české pozdní gotiky.

Lze ho pravděpodobně ztotožnit s budějovickým mistrem Alexandrem (Alexandr Schniczer), jenž byl mezi 1503—1516 celkem šestkrát představitelem řezbářů v místním společném cechu zlatníků, malířů a sochařů. Zanechal signaturu AI na svém raném díle, reliéfu Klanění Tří králů z Českých Budějovic. Poznal nejen pasovskou, mnichovskou a vídeňskou plastiku přelomu 15. a 16. století, ale i soudobou malířskou a grafickou produkci podunajské oblasti. Silně ho ovlivnily i švábsky laděné dřevořezby typu oltářní archy z Velhartic a práce autora reliéfu Klanění Tří králů ze Zvíkova z 1503 a Madon z Třebotovic a Strýčic u Českých Budějovic.

K pracím prvního tvůrčího období patří zejm. torzo Truchlící Marie z Kralovic a reliéf Oplakávání Krista ze Žebráku (kolem 1510). Duchovní prožitek, citová uměřenost i něžný půvab jsou charakteristické i pro střední období sochařovy tvorby (1510—1520). Mezi pašijovými tématy dominují dřevořezby Svaté Trojice budějovické, Bolestného Krista z Českých Budějovic, Stigmatizace svatého Františka z Českého Krumlova Svaté Marie Magdaleny z Malého Boru. Mariánské náměty reprezentují Madona Malšínská Klanění Tří králů Vodňanské.

V závěrečné etapě ve 20. letech 16. století se řezbářský rukopis Alexandrovy dílny proměnil. Dřívější vnitřní přetlak a tlumenou dramatičnost nahradilo žánrovější pojetí figur. V harmonicky klidném aktu Ukřižovaného dominikánského konventu dospěl mistr téměř na práh renesance.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Alšova jihočeská galerie    |   desková malba    |   řezbářství    |   sochařství 

AUTOR:
PhDr. Jan Müller

LITERATURA:
  •      Jihočeská pozdní gotika 1450-1530: katalog [výstavy], Hluboká 1965. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1965.  365 s., iv, 114 s. obr. příl.

  •      RULÍŠEK, Hynek, ed. Gotické umění v jižních Čechách: vybraná díla ze sbírek Alšovy jihočeské galerie: Praha - Jiřský klášter, listopad 1989 - březen 1990. Vyd. 1. V Praze: Národní galerie, 1989. 101 s. Výstavy; 78. ISBN 80-7035-013-X.