ZAVŘÍT MENU

Remlovy Dvory

Zaniklá skupina dvorů 2 km západně od středu Českých Budějovic, dříve na katastru Čtyř Dvorů, severně od bývalé vsi, v současnosti na území části obce České Budějovice 2.

Remmelhof

Dva velké městské dvory po obou stranách staré cesty do Českého Vrbného existovaly již v 2. pol. 14. století, ale jejich pojmenování se vyskytuje až po 1601. V Remlových Dvorech 1713 žilo 26 obyvatel starších 7—10 let. V roce 1854 byly osadou obce Čtyři Dvory; tato osada 1868 administrativně zanikla sloučením s osadou Čtyři Dvory. Roku 1930 byly Remlovy Dvory jen místní částí charakteru vísky o šesti domech a 65 obyvatelích.

Počátkem 70. let 20. století byly oba dvory, tvořící někdejší osadu, zbořeny a na jejich místě vznikla panelová zástavba sídliště Vltava. Lokalitě Remlovy Dvory odpovídá prostor mezi zdravotním střediskem a mateřskou školou v Dlouhé ulici

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

části města    |   urbanistický vývoj