ZAVŘÍT MENU

Hayder Václav

městský farář, syn brníře Jana Haydera

* po 1450, České Budějovice
† 1505, České Budějovice

Na podzim 1469 se dal zapsat na univerzitu ve Vídni, 1475 byl prohlášen mistrem svobodných umění a stal se rektorem českobudějovické městské školy. Roku 1477 odešel do Bologni v Itálii studovat církevní právo, ale nedokončil je, 1490 zde působil jako vychovatel rakouského šlechtice Víta z Elkingu. Sám v té době dokončil studium doktorátem církevního práva, krátce přednášel a získal kněžské svěcení.

Na výzvu městské rady v Českých Budějovicích se vrátil jako nástupce zemřelého faráře Tomáše Reichenauera († 1491). Byl instalován 4. 3. 1492 v kostele na Starém Městě a jako českobudějovický farář se stal též kanovníkem pražské kapituly.

Na rok 1500 připadl tzv. jubilejní rok. Sbor kardinálů udělil stodenní odpustky návštěvníkům kostela svatého Mikuláše, kteří vykonali pobožnost u oltáře svaté Anny. Přicházeli poutníci z širokého kraje a líčili pohnutky, které je přiměly k návštěvě kostela; někteří prohlašovali, že byli svědky zázraků. V. Hayder vybral 13 jejich vyprávění, literárně je zpracoval a vydal pod názvem Miracula jubilei anno Domini 1500 Bohemis concessi, vytištěné 1501 u J. Winterburgera ve Vídni. Jde o nejstarší tisk o Českých Budějovicích, známý jen v jediném exempláři ve Stockholmu. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

církevní správa    |   zázraky 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Českobudějovičtí faráři Václav a Jan Hayderové. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1993, roč. 30, č. 3., s. 160—164. ISSN 0862-5417.

    [s. 160—164.]
  •      MACEK, Josef. Víra a zbožnost jagellonského věku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001. 488 s. Každodenní život; sv. 9. ISBN 80-7203-265-8.

    [s. 270—272.]