ZAVŘÍT MENU

štítkárna

Největší český výrobce štítků, panelů a etiket, tištěných na plechy, fólie, plasty, polykarbonáty a další materiály, se sídlem v Českých Budějovicích, Průmyslová ulice č. 13.

Počátky š. jsou spojeny s firmou J. Stegmanna, založenou 1847 v Široké ulici. Ta se zabývala uměleckým kovolitectvím (štítky, znaky, busty, medaile, náhrobní dekorace, různá kování). Roku 1867 byla rozšířena o plynoinstalace a 1875 o vodoinstalace. V roce 1891 byla vytvořena veřejná obchodní společnost, společníky se stali synové zakladatele Johann (1850—1915) a Josef Karl (1853—1915) Stegmannové; synové prvního z nich, Johann (1888—1959) a Josef (1891—1965), byli spolumajiteli š. do 1945. V období 1896—1897 vznikla na rohu Lidické třídy a ulice U Zimního stadionu nová tovární budova. Ačkoli ze 71 zaměstnanců bylo 42 Čechů, měla š. jen německou administrativu. Dne 23. 8. 1945 byla na firmu uvalena národní správa; instalatérství bylo převedeno na stavební podniky.

Š. vznikla 1948 sloučením několika provozoven (Lehmann v Karlových Varech, Hermann v Praze aj.). Jejich výrobní program, zakázky a zásoby se soustředily do Českých Budějovic k největší ze slučovaných firem Johann Stegmann. Roku 1948 proběhlo znárodnění a v květnu 1950 přemístění š. do zrušené továrny na cukrovinky v Průmyslové ulici č. 13. Objekty těžce poškozené při náletu 1945 byly zcela přestavěny do stávající podoby. Průměrně zde pracovalo 300 zaměstnanců. Po řadě organizačních změn se š. stala 1. 1. 1955 součástí národního podniku Sfinx jako závod 4. V letech 1968—1976 byla přičleněna ke Strojobalu, od 1976 opět k národnímu podniku Sfinx jako závod 02 – štítkárna České Budějovice.

Po roce 1989 byla při privatizaci založena 1992 BBH štítkárna, s. r. o.; BBH jsou iniciály zakladatelů společnosti Vlastimila Bízka (* 1955), Jiřiny Bízkové (* 1953) a Jaroslava Houby (* 1951). Podnik se zaměřuje na výrobu nejrůznějších kovových i plastových štítků a samolepicích etiket rozmanitou tiskařskou technikou. Roku 2005 měla firma 150 zaměstnanců, obrat za 2004 dosáhl 85 milionů Kč. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

druhá světová válka 

AUTOR:
Mgr. Václav Vondra

LITERATURA:
  •      Chronik der Familie Stegmann in Budweis : authentischen Quellen entnommen, verfasst, und den Familiengliedern gewindmet. Budweis : Druck von F. Zdarssa, 1899. 13 s.

  •      VONDRA, Václav. Historie výroby štítků v Českých Budějovicích. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1985, roč. 22, č. 4., s. 258—268. ISSN 0862-5417.

  •      Šimánek J. 1989: Kronika závodu. Strojopis.