ZAVŘÍT MENU

ekologické hnutí

Reakce obyvatel na prohlubující se ekologickou krizi od 2. pol. 20. století.

V Československu od 1969 působila organizace Tis – Svaz pro ochranu přírody a krajiny, která měla v Českých Budějovicích asi 80 členů. Pracovali v terénu při označování rezervací a pečovali o chráněná území i památky (např. tvrz Žumberk). Mnozí z nich byli zároveň členy tzv. aktivu ochrany přírody při českobudějovickém Okresním národním výboru. Šlo o desítky dobrovolníků, tzv. zpravodajů. Měli na starosti vždy konkrétní území v okrese, o které pečovali ve spolupráci s okresním úředníkem, inspektorem kultury. Vedoucí zpravodajů, tzv. konzervátor, měl i některé úřední pravomoci. Koncem 70. let byl Tis státní mocí zrušen a vznikl Český svaz ochránců přírody. V 80. letech v Českých Budějovicích pořádal jeho okresní výbor a základní organizace dětské tábory, zásahy v chráněných územích, exkurze a 1987—1989 úspěšnou kampaň na zabránění regulace říčky Stropnice. V 80. letech působila ve městě při Socialistickém svazu mládeže také komise pro životní prostředí Brontosaurus, která organizovala praktické akce na pomoc přírodě (např. orty v Borku) a ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Domem kultury ROH pravidelné besedy, tzv. Ekofóra. Po roce 1989 se e. h. v Českých Budějovicích rychle diferencovalo.

Roku 1991 vznikla z Informačního střediska Českého svazu ochránců přírody organizace Rosa, zaměřená na informace pro veřejnost, kampaně za zlepšení městského prostředí a ekologickou výchovu. Od poloviny devadesátých let se Rosa profiluje jako informační a poradenské centrum v oblasti životního prostředí a rozšiřuje svou spolupráci s venkovskými regiony (Borovansko). Hnutí Jihočeské matky (vznik v roce 1991) je orientováno na zastavení či omezení rizikových technologií, zvláště jaderné energetiky. Důležitou součástí její činnosti byly veřejné kampaně, osvěta týkající se dopadů jaderné energetiky a účast ve správních řízeních týkajících se Jaderné elektrárny Temelín. Konkrétní výukové programy pro školy nabízí Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia; vzniklo 1995, vycházelo z tradice dlouhodobě působícího stejnojmenného dětského oddílu ochránců přírody. Calla (vznik 1992) se zabývá péčí o chráněná území, podporou trvale udržitelné energetiky a ekologickým poradenstvím. Pomáhá také občanům v zapojování do rozhodovacích procesů a sleduje některé jihočeské ekologické kauzy. Od roku 1994 pracuje v Českých Budějovicích aktivní odbočka celostátní organizace Svoboda zvířat, poukazující na týrání zvířat a propagující vegetariánství. V Českých Budějovicích sídllila na počátku 21. století také odbočka Hnutí Duha

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

ochrana přírody