ZAVŘÍT MENU

Rauscher

Hradební věž, součást opevnění města.

Stávala na konci dnešní Kněžské ulice, nad Mlýnskou stokou v severní části města. Byla jedinou hradební věží v systému opevnění Českých Budějovic, která měla válcovitý tvar. Datum jejího vzniku není známé, lze však soudit, že její stavba spadala do období pozdně gotických úprav městského opevnění. Pojmenování Rauscher lze odvodit od významné stejnojmenné měšťanské rodiny, doložené v písemných pramenech již v první čtvrtině 16. století, jejíž členové se mohli na stavbě věže finančně spolupodílet. Věž Rauscher zanikla v průběhu první poloviny 19. století, v souvislosti s budováním městského parku v severní části města a s potřebou komunikačního propojení Kněžské ulice směrem do parku a na Pražské předměstí.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

zaniklé názvy 

AUTOR:
PhDr. Vlastimil Kolda

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Královská pevnost na jihu Čech: z minulosti českobudějovických hradeb. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2006. 102 s. ISBN 80-254-6913-1.