ZAVŘÍT MENU

Pletzer Karel

historik, muzejník a bibliograf

* 7. 6. 1922, České Budějovice
† 12. 7. 2002, Dobrá Voda u Českých Budějovic

Po studiích na Reformním reálném gymnáziu v Českých Budějovicích a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze nastoupil 1948 do Jihočeského muzea, nejprve jako knihovník, později historik. V roce 1953 se stal ředitelem a po odvolání z funkce v důsledku tzv. normalizace byl 1970—1975 vedoucím oddělení historie. V období 1975—1977 působil jako redaktor nakladatelství Růže, 1977—1982 odborný pracovník dnešní Jihočeské vědecké knihovny, 1989—2002 externí spolupracovník Jihočeského muzea. Disertační práci obhájil 1971. V 60. letech měl hlavní autorský podíl na expozici Jihočeského muzea i dalších muzeí a památníků v kraji, 1955—1973 byl tajemníkem redakce, později výkonným redaktorem, 1990—2000 předsedou a poté zástupcem předsedy redakční rady Jihočeského sborníku historického. V letech 1990—1998 řídil také redakci vlastivědného a popularizačního časopisu Výběr, vydávaného v Jihočeském muzeu, a připravil Bilbliografický přehled ročníků I—XXXVII (1964—2000), publikovaný 2004. Převážnou část své badatelské práce zaměřil na dějiny rodného města, ponejvíce v 15.—17. století. Publikoval v Jihočeském sborníku historickém, Časopisu Národního muzea, Výběru a v dalších odborných periodikách. Zabýval se také popularizací, byl např. autorem turistických průvodců, naposled České Budějovice. Královské město na jihu Čech (1991), četných příspěvků v regionálním tisku a velkého množství hesel v Encyklopedii Českých Budějovic (1998), na jejíž přípravě měl také významný redakční podíl. Velkou pozornost věnoval bibliografické práci. V roce 1952 vydal Soupis vlastivědné literatury v Českých Budějovicích. Bibliografie jeho vlastního díla Karel Pletzer. Soupis statí a článků 1941—1996 ve zvláštním čísle Výběru (1997) zahrnuje 645 záznamů. Roku 2002 získal cenu města za autorské a badatelské zpracování publikací Českobudějovické fotoateliéry 1853—1929 (2001), Album starých pohlednic – Českobudějovicko (2001) a Bibliografický přehled časopisu Výběr. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie 

AUTOR:
doc. Robert Sak

LITERATURA:
 •      KOVÁŘ, Daniel a Jiří PETRÁŠ a Pavel ŠAFR. In memoriam Karla Pletzera. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2002, sv. 71. ISSN:0323-004X.

  [s. 277—278.]
 •      KULÍŘ, V. K životnímu jubileu Karla Pletzera. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1982, roč. 51, č. 2, s. 120—121. ISSN 0323-004X.

 •      PÁNEK, Jaroslav, VOREL, Petr a BENEŠ, Zdeněk. Lexikon současných českých historiků. Vyd. 1. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 373 s. ISBN 80-85268-84-1.

  [s. 238—239.]
 •      ZÁLOHA, Jiří. Sedmdesát let Karla Pletzera. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1991—1992, roč. 60—61. s. 102—103. ISSN 0323-004X.

 •      SAK, Robert. Co čte a nač myslí historik. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. 301 s. ISBN 978-80-7040-973-2. 

  [s. 151—157.]