ZAVŘÍT MENU

místní názvy

Vžitá označení menších území, pozemků a objektů.

Snaha o jednoznačné určení jednotlivých pozemků a objektů před hradbami města vedla již ve středověku k jejich charakteristickému pojmenování, která se vžila a byla běžně používána. Vzhledem k národnostnímu složení městského obyvatelstva byly nejstarší místní názvy především německé, jen u některých se užíval také český překlad. V průběhu doby většinou upadly v zapomenutí a jsou známy jen z archivních dokladů. Vznikaly však nové, již české místní názvy, které se udržely v povědomí obyvatelstva.

Ze starých místních názvů zůstalo jen několik. Most přes Vltavu byl označen jako Dlouhý most již na začátku 14. století (pons longa) a název si udržel nadále. Název Železný vršek západně od města byl v německé podobě použit 1369 (Ayznpiehel, Eisenbühel). V pojmenování Dlouhá louka přežívá staré pojmenování (Lange Wiese), označení pro její část Kapucínská louka ze 17. století zaniklo. Název Sokolský ostrov zatlačil původní pojmenování Dominikánský ostrov i mladší jméno Schnarcherův ostrov (podle majitele). Pojmenování Střelecký ostrov nahradilo starší jméno Kapucínský ostrov.

Větší počet místních názvů vznikl v průběhu 19. století. Návrší při silnici do Rudolfova s rozhledem na město bylo pojmenováno Na Krásné vyhlídce. Výletní místa na západ od města dostala názvy U Hada Švábův Hrádek, vytvořené podle příjmení majitelů. Vzdálenější Zavadilka připomínala časté označení odlehlých hospod (stávající název základní sídelní jednotky). Na břehu Malše, jižně od města, vzniklo koupaliště s hospodou U Špačků. Vodní příkop, zásobující vodou z Vltavy soustavu městských rybníků u Českého Vrbného, dostal označení Zlatá stoka.

Na hrázi Rožnovského, později Krumlovského rybníka bylo vysázeno stromořadí, oblíbená promenáda Krumlovské aleje. Dno rybníka bylo po vysušení přeměněno v park zvaný Háječek. Na Malši bylo po regulaci zřízeno koupaliště U Malého jezu.

Původní místní název obytné čtvrti Pětidomí se zachoval jako pojmenování základní sídelní jednotky. Podobně tomu bylo u Havlíčkovy kolonie podle jména stavebního družstva a Husovy kolonie podle pálení ohňů před svátkem Jana Husa na návrší U Křížku. Místní název U Rasovny U Židovského hřbitova nedaleko odtud zůstaly v povědomí, i když oba objekty již dlouho neplní svou funkci. S přestavbou Pražského předměstí zanikl místní název Na Šmídovně a s přeložením železniční trati přestal být používán místní název Plzeňská zastávka

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

parky a zahrady    |   plovárny a koupaliště