ZAVŘÍT MENU

Samson (pivovar)

Pivovarský závod na Lidické třídě č. 51, od 1. 5. 1992 součást Jihočeských pivovarů České Budějovice, a. s.

První českobudějovický pivovar České Budějovice  |  Pivovar Samson  |  První českobudějovický pivovar Samson

V procesu znárodňování po druhé světové válce byl původní Měšťanský pivovar 10. 7. 1948 začleněn do národního podniku Českobudějovické pivovary České Budějovice, vzniklého z Českého akciového pivovaru (Budějovický Budvar), 30. 8. 1948 přejmenovaného na Jihočeské pivovary, národní podnik, a jeho nástupce, v nichž byl od počátku samostatně majetkově evidován jako závod 02. Za komunistické totality byl 1960 z ideologických důvodů přejmenován na Pivovar Samson, aby z jeho názvu zmizela slova První českobudějovický pivovar. Ten dnes reprezentuje firmu Budějovický měšťanský pivovar, a. s. na téže adrese.

Kromě hlavní pivovarské výroby Samson prodával odpady sladařské i pivovarské výroby zemědělským závodům a v 60.—80. letech 20. století připravoval jako vedlejší produkt sušené živné kvasnice pro výrobu vitamínového preparátu Pangaminu, a jako přísadu do instantního nápoje Malcao. V letech 1948—1989 byl na jeho úkor preferován závod 01, exportní pivovar Budějovický Budvar. Od počátku 50. let direktivně zásoboval 8 okresů Českobudějovického kraje a 1 okres (Dačice) Jihlavského kraje a využíval k tomu i svých skladů se stáčírnami v Dačicích, v Kaplici, v Prachaticích a Trhových Svinech. Svá piva mohl znovu exportovat až od 1959, ale jen do socialistických států. V prvních dvou desetiletích této éry přišel pivovar Samson o část svého nemovitého majetku, který musel natrvalo předat pro komunální účely nebo do pronájmu jiným hospodářským organizacím.

Koncem 50. a do poloviny 60. let vznikla na pozemcích závodu severně a částečně i jižně od jeho provozního areálu nová moderní městská obytná čtvrť, navazující na původní zástavbu Lineckého předměstí. V souvislosti s tím se objevila úvaha o úplném zrušení pivovaru nejpozději do 1989, aby nebránil rozvoji další bytové výstavby. V dolní části areálu u řeky Malše se měla perspektivně vybudovat městská rekreační oblast. K zrušení nedošlo, ale investice byly proto omezeny na nejnutnější míru. Závod ztratil v důsledku organizačních změn většinu svých průmyslových práv, tj. ochranných známek, které byly převedeny na exportní pivovar Budějovický Budvar. V letech 1948—1980 vzrostly výroba sladu z 849 t na 2 406 t a výstav piva z 96 573 hl na 227 303 hl. Export do socialistických států dosahoval 1959: 5 516 hl, 1981: 31 208 hl a 1988: 10 048 hl piva. V této éře se pivovar Samson stal 1968 nositelem titulu Závod vzorné jakosti a k 175. výročí své existence získal 1970 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. Po roce 1989 se závod vrátil k obchodnímu označení První českobudějovický pivovar Samson.

Náročnou rekonstrukcí a novou investiční výstavbou byla v 90. letech modernizována téměř všechna jeho výrobní oddělení. Proběhla zejm. výstavba nové automatizované varny na 640 000 hl horké mladiny, druhé automatické stáčecí linky na sudy KEG, cylindrokonických tanků s kapacitou 15 000 hl a dalších zařízení.

Sortiment výroby tvoří piva obchodního označení Samson o různé stupňovitosti: nealkoholické pivo, diapivo, 10° světlé a tmavé pivo, 11° světlé pivo (Samson a Zámek) a 12° světlý ležák (Samson a Crystal). Závod se stal nositelem mezinárodních ochranných známek Crystal, Czech Beer Crystal a Bière Tchèque Crystal. V roce 1991 mu bylo přiznáno chráněné označení původu Budějovický měšťanský varBudweiser Bürgerbräu a od 1993 také Budějovické pivo, Budweiser Bier, Bière de BudweisBudweis Beer. Od téhož roku je pivovar Samson pro svůj světlý ležák S. 12° držitelem značky Czech Made, vynikajícího tuzemského výrobku. V roce 1996 vyrobil 2 337 t sladu a uvařil 422 042 hl piva. Z toho exportoval do 9 zemí Evropy a do Spojených států amerických celkem 49 053 hl svých piv. V akciové společnosti Jihočeské pivovary, se stal koncem 90. let 20. století jedním z rozhodujících závodů a od roku 2000 i sídlem jejího vedení. V dalším nepříznivém ekonomickém vývoji klesl ve výstavu 2004 až na 210 000 hl světlého, tmavého a nealkoholického piva (Samson, Samson Premium, Budweiser Bürgerbräu, Budweiser Bier, Dianello se sníženým obsahem cukru a nealkoholické SamsonNealko Pito). Od 2002 firma Budějovický Měšťanský pivovar, a. s. České Budějovice převzala jako jediný samostatně fungující subjekt povinnosti a práva původní akciové společnosti Jihočeské pivovary.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

pivovarnictví    |   Samson (malíř)   |   sladovnictví 

AUTOR:
Mgr. Oldřich Šeda

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel a ŠEDA, Oldřich. Měšťanské i městské pivovarství a dvě stě let Prvního českobudějovického pivovaru Samson. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské pivovary, 1995. 122 , [12] s. příl.

    [s. 98—122.]
  •      ŠEDA, Oldřich. Kalendárium vývoje českého a amerického piva "Budweiser". In: Průvodce po budějovických hostincích a kapitoly z jihočeské pivní historie. Kvasný průmysl 45, č. 7, 8, 11. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 1999. 179 s. ISBN 80-86260-03-8.

    [s. 140—175.]