ZAVŘÍT MENU

Zeman Jiří

malíř a pedagog

* 28. 11. 1926, Vráto u Českých Budějovic
† 18. 11. 1996, Rudolfov

Studoval 1941—1945 na Střední průmyslové škole stavební, 1946 na českém učitelském ústavu v Českých Budějovicích a 1947—1948 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Malbu studoval soukromě u J. Probošta a T. Pchálka. Pracoval jako důstojník a stavební technik v Československé armádě. Působil jako pedagog na gymnáziu a na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Hlavní inspirací jeho děl jsou vztahy člověka a přírody, mezilidské vztahy a krajina jako symbol kosmu a života. V 60. letech si vytvořil osobitý styl s charakteristickým tvaroslovím na pomezí figurální a abstraktní malby, s technikou využívající materiálovou strukturu barev, písku a tkanin, souznějící s problematikou českého informelu. Tvořil povětšinou v tématických cyklech – Vědomí, Bouře, Obrazy pro sváteční chvíli, Místa pro hry apod. Samostatně vystavoval od 1964 (České Budějovice, Praha, Brno, Švédsko, Švýcarsko), od 1947 se zúčastnil mnoha koletivních výstav doma i v zahraničí se Sdružením jihočeských výtvarníků, od 1964 s krajskou organizací Svazu československých výtvarných umělců. Roku 1964 uspořádali s V. Svobodou několikrát nezvyklou vernisáž, v níž představení obrazů na jevišti doplňovaly balet, hudba a poezie. Svými díly je zastoupen v pražské Národní galerii, v Alšově jihočeské galerii, Jihočeském muzeu aj. Ocenění: Čestné uznání jihočeského Krajského národního výboru (1967), mimořádná cena v Armádní soutěži umělecké tvořivosti (1972), 1. cena v krajské soutěži učitelů výtvarníků (1979). 

AUTOR:
Mgr. Hynek Rulíšek

LITERATURA:
  •      MARŠÁLKOVÁ, Daniela. Zeman: [katalog výstavy], Hluboká nad Vltavou 1968. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1968. 21, [1] s

  •      RULÍŠEK, Hynek. Jiří Zeman: obrazy z cyklů: 48. výstava v Galerii Jaroslava Krále, Brno, 10.10.-5.11.1972: [Katalog]. Brno: Český fond výtvarných umění, 1972. [13] s. 

  •      RULÍŠEK, Hynek, RŮŽIČKA, Milouš a BÍLEK, Otakar. 30 let Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou: 1953-1983. V Hluboké nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1983. 12 s., [38] s. obr. příl.

  •      RULÍŠEK, Hynek. Jiří Zeman: kresby. v Českých Budějovicích: Dům kultury ROH, 1986. [24] s.

  •      Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách. [Hluboká nad Vltavou]: Alšova jihočeská galerie, 1980. 278 s., [26] s. obr. příl.

  •      RADA, František. Z historie osvětlování města. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1964, roč. 1, č. 3., s. 23—36. ISSN 0862-5417.

  •      RULÍŠEK, Hynek. Jiří Zeman. České Budějovice: Okresní kulturní středisko České Budějovice, 1983. [20] s.