ZAVŘÍT MENU

Arpida (denní odborné zařízení)

Denní odborné zařízení občanského sdružení Arpida má regionální, u rehabilitačních pobytů rodičů s dětmi i celostátní působnost.

V rámci nestátního zdravotnického zařízení, soukromých speciálních škol a školských zařízení pro tělesně postižené, sociálního poradenství a sociální péče a pomoci zajišťuje komplexní rehabilitační péči pro děti s tělesným a kombinovaným postižením. Propojuje tak oblast sociální, výchovně vzdělávací a zdravotní. Odborný provoz zařízení byl zahájen na přelomu 1993—1994.

V letech 1996—2004 vzrostl počet klientů z původních 600 na více než 2 000. Roku 2004 byla proto zvýšena kapacita centra díky provedeným stavebním úpravám podkroví, zahájena výstavba objektu modelového chráněného bydlení a stavební úprava úseku hydroterapie. Rozsáhlá činnost A. je zajišťována formou vícezdrojového financování, dotací ze státního rozpočtu, zdravotními pojišťovnami, sponzorstvím a pomocí různých dárců. Roku 2004 přesáhly provozní náklady centra 24 milionů Kč.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Arpida (o.s.)