ZAVŘÍT MENU

Hammerschmidt Jan Florián

kněz, spisovatel

* 1652, Stod
† 4. 1. 1735, Praha

Po vysvěcení 1677 v Praze přišel do Českých Budějovic jako český kaplan v kostele svatého Mikuláše. Ze zájmu o historii svého působiště si vypsal z městské kroniky měšťana T. F. Veselého výběr záznamů z 1327—1646. Když 1680 odcházel na faru v Kamenném Újezdě, zanechal svá rukopisná Notata de regia civitate Boemo-Budvicensis na děkanství.

Až po 30 letech, kdy již působil v Praze, se rozhodl literárně zpracovat po vzoru své Historie Klatovské také kroniku Českých Budějovic pro čtenáře znalé latiny. Dílo rozvrhl do 3 oddílů se společným názvem Gloria regiae liberaeque montanae urbis Boemo-Budvicensis. Ke kronikářským zprávám připojil regesty listin a přehled milostí způsobených obrazem Panny Marie Budějovické v dominikánském konventu. Rukopis zaslal 1715 městské radě s žádostí o vydání tiskem, ale byl odmítnut. Rukopis je ve sbírkách Státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Navíc se dochovaly dva opisy, z nichž jeden je uložen v Jihočeském muzeu. J. F. Hammerschmidt se obecně považuje za literárního zpracovatele dat starších kronikářů.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

archivy    |   kronikářství 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      KADLEC, Jaroslav. Jan Florián Hammerschmidt.Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: ISV, Tira, 1940-1962. ISSN 1210-924X. [1953, roč. 61]

  •      PLETZER, Karel. Českobudějovická kronika J. Fl. Hammerschmidta. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Krajské vlastivědné museum, 1957, roč. 26, s. 14—19. ISSN 0323-004X.

    [s. 14—19.]