ZAVŘÍT MENU

Říha Martin Josef

šestý českobudějovický biskup (1885—1907)

* 11. 11. 1839, Oslov u Písku
† 7. 2. 1907, České Budějovice

Pocházel z katolické zemědělské rodiny; po absolutoriu píseckého gymnázia se rozhodl pro kněžský stav, na podzim 1858 nastoupil do biskupského semináře v Českých Budějovicích. Kněžské svěcení přijal 27. 7. 1862, krátce působil jako kaplan v Kovářově u Milevska a v letech 1864—1869 studoval v elitním vídeňském duchovním učilišti, tzv. Frintaneu či Augustineu, kde 11. 7. 1869 získal doktorát teologie. 
Po návratu byl ustanoven kazatelem u kostela sv. Anny v Českých Budějovicích, působil jako studijní prefekt chlapeckého biskupského semináře, krátce zastával funkci katechety v německém učitelském ústavu. Roku 1871 převzal profesuru morální teologie v českobudějovickém biskupském semináři, dále působil i jako cenzor knih, spoluredaktor biskupského Ordinariátního listu, biskupský notář, přísedící diecézního soudu či zpovědník Kongregace Školských sester de Notre Dame v horažďovickém mateřinci. Českobudějovickým biskupem byl jmenován panovníkem 7. 7. 1885 a schválen papežem již 27. 7. 1885; biskupské svěcení přijal 6. 9. 1885 v katedrálním kostele sv. Mikuláše.

V biskupském úřadě mj. schválil stanovy dvou kongregací diecézního práva – Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti (1887) a Kongregace Bratří Nejsvětější Svátosti (1888); po celou dobu svého episkopátu se zasazoval o vybudování nové biskupské katedrály, na niž pamatoval i ve své závěti.

Byl držitelem několika ocenění, mj. mu byl udělen Řád Železné koruny II. třídy (1887), 1896 byl povýšen na tzv. asistenta papežského trůnu a římského hraběte.

Počátkem roku 1907 podlehl dvěma záchvatům mrtvice; 11. 2. 1907 byl pohřben jako první z českobudějovických biskupů na novém hřbitově u sv. Otýlie.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

biskupství    |   petrini 

AUTOŘI:
prof. ThDr. Jaroslav Kadlec
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
 •      KADLEC, Jaroslav. Českobudějovická diecéze. Vyd. 1. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995. 146 s. Setkání. ISBN 80-901602-3-9.

  [s. 36—37, 124–125.]
 •      BUBEN, Milan. Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů. Vyd. 1. Praha: Logik, 2000. 411 s. ISBN 80-902811-0-9.

  [s. 290—291.]
 •      MARDETSCHLÄGER, Franz. Kurz gefasste Geschichte des Bisthums und der Diöcese Budweis zur Jubiläumsfeier ihres hundertjährigen Bestehens. Budweis: Franz Mardetschläger, 1885. vii, [1], 359 s.

 •      HÁLEK, Vlastimil. Dr. Martin Říha, biskup českobudějovický, lidumil a spisovatel. In: Vlast. 1909, roč. 26, č. 8—10.

  [s. 707—712, 804—809, 881—888.]
 •      HUBER, Kurt Augustin. Bischofsernennungen für Budweis 1851—1885. In: HUBER, Kurt Augustin. (ed.) Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen – Mähren – Schleisien VII. Festschrift zur zweiten Säkularfeier des Bistums Budweis 1785—1885. Königstein im Taunus : Institut für Kirchengeschichte von Böhmen – Mähren – Schlesien, 1985, s. 101.

 •      PROKOP, Ivo. Českobudějovický biskup Martin Josef Říha – Odraz jeho myšlenek a činnosti v pastýřských listech a zprávách o stavu diecéze. In: Notitiae historiae ecclesiasticae 2/2012, s. 40—57.

  [s. 40—57.]