ZAVŘÍT MENU

Pomocné technické prapory (organizace od 1968)

Organizace sdružující příslušníky bývalých útvarů a táborů PTP – VTNP, která byla založena roku 1968 na 1. sjezdu v Praze.

Organizace měla být zárukou dodržování lidských práv a svobod, ale její činnost ukončil vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. 8. 1968. Dne 17. 2. 1990 se v Praze konal 2. ustavující sjezd. Zúčastnilo se 4 000 mužů, mezi nimi 200 z Českých Budějovic. Okresní klub Českého svazu PTP – VTNP v Českých Budějovicích byl ustaven 9. 1. 1991 na setkání, jehož se zúčastnilo 420 členů. Pro úbytek členů a jejich vysoký věk ukončil Český svaz pomocných technických praporů k 31. 12. 2016 činnost.

AUTOR:
Mgr. et Bc. Ivan Mánek

LITERATURA:
  •      BÍLEK, Jiří. Pétépáci, aneb, Černí baroni úplně jinak: vyprávění o jednom z bílých míst naší nedávné historie. Vyd. 1. Plzeň: Nava, 1996. 165 s., [62] s. il., mapy a ukázky písemností. ISBN 80-85254-71-9.

  •      DROBÍLEK, Antonín, GABRHEL, Josef a HOLEC, František. Hořké vzpomínání: [z dopisů a vzpomínek chlapců pétépáků. PTP]. 1. díl. Praha: Ústřední rada PTP-VTNP, 1996. 158 s.