ZAVŘÍT MENU

Rada František

učitel, vlastivědný pracovník

* 13. 11. 1895, Lovosice
† 26. 1. 1969, České Budějovice

Od 1896 žil s rodiči v Českých Budějovicích. Po maturitě na Jirsíkově gymnáziu působil od 1915 jako učitel na několika venkovských školách a v Českých Budějovicích; začal publikovat v místním tisku historické články a fejetony. Spolupracoval s Jihočeským muzeem a po druhé světové válce pomáhal třídit jeho sbírky. Byl jednatelem Klubu Za staré Budějovice, pro Historický kroužek při Jihočeském muzeu redigoval 1964—1968 časopis Výběr, do něhož také přispíval.

Od studijních let zaznamenával významné i drobné historky ze života města. Ty potom vtělil do vzpomínkových knih Když se psalo c. k. (1965, 2. vydání 1966) a Když se psalo T. G. M. (1970), svérázných memoárových mozaik společenských a kulturních jevů i každodenního života v Českých Budějovicích od začátku století do prvního desetiletí republiky, přičemž užíval svého umění drobnokresby k vylíčení všedního dne města, tj. i dopravy, jarmarků, policie, hygieny, plesů, módy aj. Protože velká část nákladu knihy Když se psalo T. G. M. byla po vytištění 1970 z ideologických důvodů zabavena, vyšla kniha 1992 ve 2. vydání. 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      MRÁZ, Zdeněk. Literatura jižních Čech 1945-1965. 1. vyd. České Budějovice: Krajský pedagogický ústav, 1967. 83 s.

  •      PLETZER, Karel. Za odborným učitelem Františkem Radou. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1969, roč. 6, č. 1., s. 1—2. ISSN 0862-5417.