ZAVŘÍT MENU

Matouš František

historik umění

* 29. 2. 1895, České Budějovice
† 7. 1. 1975, Praha

Středoškolské studium absolvoval v rodišti na Jirsíkově gymnáziu. Po 1918 se stal odborným pracovníkem Městského muzea a 1930 jeho ředitelem. Při zaměstnání studoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mnoho úsilí věnoval reorganizaci muzea v moderní uměleckohistorický a sbírkotvorný ústav a výrazně zvýšil jeho celkovou úroveň. Nezanedbával přitom ani vlastní odbornou a publikační činnost. Zpracoval a vydal Soupis prvotisků z českobudějovických knihoven (1934). Spolu s V. Denksteinem se věnoval akvizici a studiu středověkého umění jižních Čech. Výsledkem byla nejen moderní prezentace gotických plastik a deskových maleb, ale i společná publikace Jihočeská gotika (1953). Na začátku nacistické okupace byl F. Matouš zbaven funkce a musel z Českých Budějovic odejít. Po skončení druhé světové války působil na Ministerstvu školství a osvěty a pak jako odborný pracovník Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie    |   Jihočeské muzeum 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      DENKSTEIN, Vladimír. Za PhDr. Františkem Matoušem. Umění: Časopis Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Praha: Ústav teorie a dějin umění ČSAV, 1970, č. 2.

    [s. 207—208.]