ZAVŘÍT MENU

Schichelius Michael

dominikánský kazatel

* 1621, České Budějovice
† 2. pol. 17. století, asi Praha

Syn kožešníka Jiřího Schickela († 1658) vstoupil v rodišti do dominikánského řádu, později působil u svatého Jiljí v Praze. Zabýval se historií a patřil k přátelům B. Balbína. K 400. výročí založení dominikánského konventu byl jako českobudějovický rodák pověřen přípravou knihy o zázračném působení obrazu Panny Marie Budějovické. M. Schichelius knihu sepsal a 1665 ji U. B. Goliasch v Praze vytiskl s titulem Puteus aquarum viventium oder ein Brunn des lebendigen Wassers. Autor ji rozvrhl do 3 dílů: první je věnován počátkům dominikánského řádu a jeho příchodu do Čech, druhý popisuje osudy obrazu Panny Marie Budějovické a třetí vypočítává zázraky, které se staly na její přímluvu. Několik pasáží věnoval založení města, původu jeho jména, poloze a opevnění, ale historii pozdějších staletí se věnoval málo. Dokladovou hodnotu má obrazová výzdoba knihy. Kromě titulního listu ji představuje 6 mědirytin Daniela Wussina (asi 1626—1691), z nichž 3 jsou cenným dokladem pro ikonografii Českých Budějovic v polovině 17. století. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie    |   poutě a procesí