ZAVŘÍT MENU

Slovanská lípa

První český národně osvětový a politický spolek z revoluce roku 1848.

Lípa slovanská

Po jeho ustavení v Praze 30. 4. 1848 vznikla na jaře 1848 pobočka i v Českých Budějovicích. Jejími iniciátory byli kaplan A. Krejčí a podnikatel Hynek Zátka (1808—1886), zvolený předsedou. Místní Slovanská lípa sdružovala asi 150 členů, kteří se scházeli ve Vrtičkově hostinci (U Slovanské lípy) ve Čtyřech Dvorech, v Laagrově domě v ulici Dr. Stejskala a v Hofbauerově domě na Mariánském náměstí.

Spolek propagoval ochranu konstitučních zákonů v politickém i národním smyslu, hlásal slovanskou vzájemnost a organizoval kulturně osvětovou činnost. K tomuto účelu založil vlastní knihovnu a čítárnu. Dne 30. 6. 1848 došlo k vyšetřování činnosti Slovanské lípy na základě podezření ze styků s radikálním pražským spolkem Svornost, jež se nepodařilo prokázat. Dne 2. 12. 1848 byl zvolen nový výbor, jehož zástupci se zúčastnili sjezdu Slovanských lip v Praze 17. 12. 1848.

Po vydání nového spolkového a shromažďovacího zákona 17. 3. 1849 Slovanská lípa svou činnost značně omezila a změnila se na čtenářský spolek. K úřednímu rozpuštění došlo 4. 9. 1849 v souvislosti se změnou politických poměrů v Rakousku. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

spolky a sdružení    |   Zátkové 

AUTOR:
Mgr. Leoš Nikrmajer

LITERATURA:
  •      STRNAD, Rudolf. K dějinám českobudějovické Slovanské lípy. České Budějovice: Rudolf Strnad, 1938. 22 s.