ZAVŘÍT MENU

Flusser Emil

dětský lékař a odborný spisovatel židovského původu

* 4. 5. 1888, Křivoklát
† 28. 4. 1942, koncentrační tábor Zamość (Polsko)

Od počátku 20. let 20. století působil v Českých Budějovicích jako dětský lékař. V odborných přednáškách se zabýval zdravotní osvětou a sexuologií a věnoval se i politické a spolkové činnosti. V němčině vydal 2 lékařské knihy s filozofickým zaměřením: Der schreiende Säugling (Křičící kojenec, 1928) a Krieg als Krankheit (Válka jako nemoc, 1932), dílo inspirované zážitky z praxe vojenského lékaře za první světové války. Pacifisticky orientované dílo ozřejmuje hlavní patologické projevy skupinové psychologie vedoucí k masové podpoře války. Předmluvu ke knize napsal Albert Einstein (1879—1955) a její obálku navrhl K. FleischmannJihočeská vědecká knihovna vydala 2017 český překlad této knihy od Jana Mareše (*1940).

Dne 1. 9. 1939 byl zatčen a několik měsíců vězněn. Přestože z rasových důvodů nesměl vykonávat lékařskou praxi, pomáhal nadále nemocným dětem. Dne 18. 4. 1942 byl s celou rodinou deportován v transportu Akb do terezínského ghetta a odtud 28. 4. 1942 do Zamośće, kde všichni zahynuli. 

AUTOR:
PhDr. Jan Podlešák Th.D.

LITERATURA:
  •      MAREŠ, Jan. Válka jako nemoc v pojetí a v osudu Emila Flussera.  Ianua, Sborník pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků.. Praha: Nadace Společnosti R.M. Rilka, [1996, č.1]

    [s. 74—82, 161—165.]
  •      KÁRNÝ, Miroslav et al. Terezínská pamětní kniha: židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941-1945. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1995, 2 sv. ISBN 80-7023-209-9; ISBN 80-7023-225-0.

    [s. 480.]
  •      FLUSSER, Emil. Válka jako nemoc. Editor Jindřich ŠPINAR, autor úvodu Albert EINSTEIN, přeložil Jan MAREŠ. V Českých Budějovicích: Jihočeská vědecká knihovna, 2016, 179 s.