ZAVŘÍT MENU

Nováček Miloslav

grafik a ilustrátor

* 22. 7. 1923, Včelná u Českých Budějovic
† 13. 9. 1994, Včelná u Českých Budějovic

Autodidakt, 1938—1978 pracoval jako chemigraf v Jihočeských tiskárnách v Českých Budějovicích. Od 1958 byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar a krajské organizace Svazu československých výtvarných umělců, po listopadu 1989 Asociace jihočeských výtvarníků.

Rozhodující vliv na něj měly zážitky z dětství, z jihočeské přírody a výtvarná i slovesná lidová tvorba. Ve svých dřevořezech, často řazených do cyklů, a později v barevných kresbách spojoval přírodní motivy a přírodní prvky s tradičními symboly a znaky, uváděl je do nových významových vazeb, někdy je spojoval do fantaskních podob. Bohatá imaginace jej vedla i k ilustrování poezie.

V roce 1982 získal Jihočeskou uměleckou cenu. V letech 1959, 1971, 1975, 1983, 1990, 1994 a 2003 samostatně vystavoval v Českých Budějovicích, v roce 2005 a 2013 ve Včelné.

AUTOR:
PhDr. Blanka Stehlíková CSc.

LITERATURA:
  •      TOMEŠ, Josef a kol. Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 837 s. ISBN 80-200-0443-2.

  •      DVOŘÁK, František. Miloslav Nováček: katalog výstavy květen-červen 1973. Český Krumlov: Okresní vlastivědné muzeum, 1973. 9 s..

  •      HLAVÁČEK, Luboš. Současná grafika. II. 1. vyd. Praha : Odeon, 1978. 72 s. Soudobé české umění.

  •      MALÁ, Alena, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2002. X., Nov-Pat. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2002. 359 s. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-15-9.

  •      HOROVÁ, Anděla ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 985 s. ISBN 80-200-1209-5

    [s. 544.]
  •      STEHLÍKOVÁ, Blanka. Miloslav Nováček: grafika, kresby: katalog k výstavě kreseb a grafiky, uspořádané u příležitosti životního jubilea umělce. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1983. 1 sv. (nestránkován).

  •      STEHLÍKOVÁ, Blanka. Miloslav Nováček: grafika, kresby, ilustrace: katalog k výstavě v Českých Budějovicích. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1988. 1 sv. (nestránkován).