ZAVŘÍT MENU

Tichý Jiří

malíř, grafik, autor tapiserií a spisovatel

* 10.  9. 1924, České Velenice
† 24.  3.  2013, České Budějovice

Po studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 1945—1949 u profesorů E. Filly A. Kybala působil v Českých Budějovicích. V roce 1962 spoluzaložil skupinu Kolektiv, sdružující jihočeské umělce snažící se o evropsky poučený výraz tvorby. Vedle malby se od 60. let věnoval převážně návrhům figurativních a abstraktních tapiserií, které tkal sám nebo zadával do dílen (např. ve Valašském Meziříčí). Patřil mezi výrazné osobnosti autorské tapiserie, která v 60. letech proslavila českou textilní tvorbu na bienále v Lausanne. Pracoval hlavně s vlnou, po 1970 vstupují do jeho tapiserií také netextilní materiály: dřevo, sklo, kov, různé konkrétní předměty. Podnětně zasáhl i do knižní grafiky při úpravě ediční řady poezie nakladatelství Růže. Samostatné výstavy měl v Českých Budějovicích (od 1953), Praze, Jindřichově Hradci a později hlavně v zahraničí, např. 1968 Colombes (Francie), Västerås (Švédsko) a Hamburk, 1969 Lübeck, 1970 Bielefeld, 1980 Ludwigshafen am Rhein, 1985 Vídeň, 1987 Paříž, 2004 Duisburg. Účastnil se také výstav někdejší pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Českých Budějovicích, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou a od 1964 mezinárodních výstav soudobé tapiserie. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, galerií v Brně a Ostravě jakož i četných institucí a soukromníků v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Indii. J. Tichý byl také autorem básní a esejů, článků o teorii umění a  filozofických meditací nad lidským vnímáním prostoru a času. Aktivně se podílel na činnosti Klubu přátel Českých Budějovic. Rozhodnutím zastupitelstva Českých Budějovic mu byla udělena cena města za rok 2003.

AUTOŘI:
Mgr. Věra Klimešová
doc. PhDr. Jiří Kropáček
doc. Robert Sak

LITERATURA:
  •      BROCKHAUS, Christoph. Jiří Tichý: Lebenszyklus: zum 80 Geburtstag des Künstlers. Duisburg: Wilhelm Lehmbruck Museum, 2004. 116 s. ISBN 3-89279-603-3.

  •      TICHÝ, JIří. Autobiografie. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2004. 33 s.

  •      LUXOVÁ, Viera a TUČNÁ, Dagmar. Československá tapiséria 1945-75. 1. vyd. Bratislava : Pallas, 1978. 202 s.

  •      SAK, Robert. Co čte a nač myslí historik. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. 301 s. ISBN 978-80-7040-973-2. 

    [s. 146—150.]