ZAVŘÍT MENU

městská vlajka

Jeden ze symbolů města.

Na základě usnesení městského zastupitelstva z 1997 má obdélný tvar, poměr délky a šířky je 2 : 3. Skládá se z horního zlatého a spodního červeného vodorovného pruhu ve vzájemném poměru 1 : 1. Od městské vlajky byla odvozena podoba městského praporu, u kterého poměr šířky a délky stanoven není. Při svislém zavěšení praporu musí být červený pruh umístěn při čelném pohledu vždy vpravo. Nejstarší užití městského praporu je doloženo v předhusitské době. Používal se k označení městské hotovosti v době válečných událostí. Jeho konkrétní podoba není známa. Mohl být užíván i uvnitř města při slavnostech nebo podobných příležitostech. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

městské pečeti    |   městský znak