ZAVŘÍT MENU

Pražské sídliště

Pařížské komuny  |  sídliště Na Pražské

1. Jižní část – jižně od staroměstského hřbitova na západní straně Pražské třídy v okolí ulic Staroměstské Kubatovy. V souvislosti s novou výstavbou a s demolicemi starých budov byla částečně upravena historická trasa Staroměstské ulice, přerušené panelovým domem s průchody v přízemí, a Pražské třídy, částečně vyrovnané naproti později vystavenému hotelu Gomel. Stavělo se v 60. letech převážně na demolicích podle návrhu A. Hlouška, L. Konopky, J. Bendy. Bytové panelové typové domy TO6B měly místa v přízemí upravená pro vestavěné prodejny nebo průchody pro pěší. Součástí tohoto sídliště se stala i stavba obchodního domu Družba, domu služeb, lékárny na Pražské třídě a školy v Kubatově ulici. Plánovaný dům kultury za domem služeb nebyl nikdy realizován. Se sídlištěm byla postavena i krytá promenáda podél Pražské třídy s vestavěnými malými prodejnami a veřejnými záchodky. Tzv. Koldům s malými byty, restaurací a kinem Vesmír v přízemí a s kavárnou Perla v posledním patře byl postaven dříve, na přelomu 50. a 60. let podle návrhu B. Böhma. Samostatně, mimo rámec sídliště, byla podle A. Hlouška realizována budova navazující na Koldům, sloužící tehdy pro oddělení pasů a víz. Vedle byly dostavěny další dva panelové domy a svobodárna. Autorem železobetonového pylonu se stylizovanou hvězdou na vrcholu, umístěného před obchodním domem Družba, je L. Konopka. Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 1991 zde v 1 802 bytech trvale bydlelo 4 002 obyvatel.

2. Severní část – jižně od Plzeňské ulice, prostírající se od Pražské třídy až k řece Vltavě. Stavělo se hlavně na volných plochách v návaznosti na starou zástavbu. Byty byly budovány v panelových domech typu TO6B, prvně zde byly postaveny i 13 podlažní bodové bytové domy podle návrhu Miloslava Vyhnánka (* 1921). Prodejny a služby byly soustředěny kolem malého náměstíčka u restaurace Juvel, postavené v technologii montovaného skeletu podle projektu architektů A. Hlouška, L. Konopky a Ludvíka Sýkory (1921—1997). Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 1991 zde žilo 6 047 obyvatel ve 2 588 bytech; v roce 2001 6 225 obyvatel ve 2 930 bytech; v roce 2001 6 225 obyvatel ve 2 930 bytech, v roce 2011 5 465 obyvatel v 2 801 bytech. Pražské sídliště bylo jednou z nejvíce postižených částí města během povodní 2002.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Pražské předměstí