ZAVŘÍT MENU

Pražské sídliště

Pařížské komuny  |  sídliště Na Pražské

Jižní část – jižně od staroměstského hřbitova na západní straně Pražské třídy v okolí ulic Staroměstské Kubatovy. V souvislosti s novou výstavbou a s demolicemi starých budov byla částečně upravena historická trasa Staroměstské ulice, přerušené panelovým domem s průchody v přízemí, a Pražské třídy, částečně vyrovnané naproti později vystavenému hotelu Gomel (od 2012 Clarion Congress Hotel). Stavělo se v 60. letech převážně na demolicích podle návrhu A. Hlouška, L. Konopky, J. Bendy. Bytové panelové typové domy TO6B měly místa v přízemí upravená pro vestavěné prodejny nebo průchody pro pěší. Součástí tohoto sídliště se stala i stavba obchodního domu Družba, domu služeb, lékárny na Pražské třídě a školy v Kubatově ulici. Plánovaný dům kultury za domem služeb nebyl nikdy realizován. Se sídlištěm byla postavena i krytá promenáda podél Pražské třídy s vestavěnými malými prodejnami a veřejnými záchodky. Tzv. Koldům s malými byty, restaurací a kinem Vesmír v přízemí a s kavárnou Perla v posledním patře byl postaven dříve, na přelomu 50. a 60. let podle návrhu B. Böhma. Samostatně, mimo rámec sídliště, byla podle A. Hlouška realizována budova navazující na Koldům, sloužící tehdy pro oddělení pasů a víz. Vedle byly dostavěny další dva panelové domy a svobodárna. Autorem železobetonového pylonu se stylizovanou hvězdou na vrcholu, umístěného před obchodním domem Družba, je L. Konopka. Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 1991 zde v 1 802 bytech trvale bydlelo 4 002 obyvatel, v roce 2021 pak v 1 821 bytech 3 415 obyvatel. Mezi lety 2010—2011 byl vystavěn bytový dům Za Perlou v ulici Staroměstská. Kolektivní dům Koldům byl 2012 zapsán do seznamu nehmotných kulturních památek. Rekonstrukce Družby, jejíž význam klesl po otevření protilehlého obchodně společenského IGY centra, byla realizována podle návrhu Ateliéru 8000 k roku 2016  v kombinaci původní tvarosloví s novým schodištěm. Objekt se stal také sídlem spotřebního družstva Jednota. Technicky nevyhovující přístřešky promenády podél Pražské třídy byly 2020 odstraněny. 

Severní část – jižně od Plzeňské ulice, prostírající se od Pražské třídy až k řece Vltavě. Stavělo se hlavně na volných plochách v návaznosti na starou zástavbu. Byty byly budovány v panelových domech typu TO6B, prvně zde byly postaveny i 13 podlažní bodové bytové domy podle návrhu Miloslava Vyhnánka (*1921). Prodejny a služby byly soustředěny kolem malého náměstíčka u restaurace Juvel, postavené v technologii montovaného skeletu podle projektu architektů A. Hlouška, L. Konopky a L. Sýkory (1921—1997). V roce 2001 byla dokončena stavba domu s pečovatelskou službou StaroměstskáNerudově ulici na základě projektu ABM Architekti, který získal několik ocenění. Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 1991 zde žilo 6 047 obyvatel ve 2 588 bytech; v roce 2001 6 225 obyvatel ve 2 930 bytech; v roce 2011 5 465 obyvatel v 2 801 bytech; v roce 2021 5 298 obyvatel v 2 739 bytech. Pražské sídliště bylo jednou z nejvíce postižených částí města během povodní 2002.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Pražské předměstí