ZAVŘÍT MENU

kamenná žába

Kamenný chrlič odvádějící dešťovou vodu ze střechy presbytáře kostela Obětování Panny Marie dominikánského konventu.

Byl osazen na severní straně kostela v místech křížení příčné lodě s presbytářem a opracován do podoby obludy připomínající žábu. Tato podoba dala vzniknout pověsti. Když se 1265 stavěly základy dominikánského kostela, vlezla do nich žába, která svými pohyby způsobila několikanásobné zborcení zdi. Veškerá snaha vypudit obrovskou žábu ze základové jámy byla marná, teprve úpěnlivé modlitby vedly k tomu, že žába zmizela. Na paměť toho byla její kamenná podoba osazena do zdi. Každoročně prý trochu povyleze, až z ní nakonec úplně vypadne. Současně s tím se podle pověsti zřítí celý kostel.

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      AMBROŽ, Václav. Ambrožovy budějovické pověsti a povídky. Vyd. 1. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2003. 123 s. ISBN 80-86559-24-6.

    [s. 7—19.]
  •      KRÁTKÝ, Radovan. Jihočeské pověsti: které se vyprávěly nebo ještě vypravují o starodávných událostech a lidech, jakož i neblahých umrlcích a bílých paních, o hastrmanech a světýlkách, o čertech, skřítcích, ohnivých přízracích a jiných divuplnostech... 1. vyd. Vimperk: VIK, 1996. 391 s. ISBN 80-85618-38-9.

    [s. 336—342.]