ZAVŘÍT MENU

Stavoprojekt

Krajská projektová a inženýrská organizace, založená v Českých Budějovicích 1949 architekty Janem Řehořem (* 1908), J. Vítů Josefem Štamberkem (* 1912); původní název byl Stavební závody PA100.

Záměrem korespondujícím s politickými poměry po roce 1948 bylo soustředit soukromé projektanty do jednotné, výkonnější, všestranně vybavené, ale také ideově usměrněné organizace. Od počátku byl Stavoprojekt úzce svázán s Pozemními stavbami, které byly podobně soustředěným stavebním podnikem a kde se také v prvních letech zpracovávaly prováděcí projekty. Investorem většiny zakázek byla Krajská investorská organizace. Stavoprojekt měl několik projekčních ateliérů (mezi kterými byl i později zrušený ateliér památkových rekonstrukcí), doplněných skupinami technických profesí. V závěrečné fázi měl Stavoprojekt 4 projektová střediska, z nichž jedno bylo urbanistické, dále technické oddělení, které se zároveň zabývalo typizací tzv. komplexní bytové výstavby, geoprůzkum, geodetickou skupinu, počítačové oddělení a planografii. Stavoprojekt zanikl počátkem 90. let, kdy se zbytek projektantů sdružil do s. r. o. Ateliery 1. Ve své době byl předním architektonickým projektovým pracovištěm v jižních Čechách díky úsilí architektů, k nimž patřili: Jan Benda, B. Böhm, B. Čepek a Igor Čepek (1939—1992), L. Erban, J. Fidra, A. Hloušek, L. Konopka, A. Malec, Bohdan Sova (* 1942), Ludvík Sýkora a J. Škarda