ZAVŘÍT MENU

zlatníci

Řemeslníci zpracovávající drahé kovy.

Mezi českobudějovickými řemeslníky byli zlatníci zastoupeni již od 14. století; zprvu alespoň jedním mistrem, od 16. století dvěma i třemi. Jejich počet kolísal podle vývoje hospodářské situace a zájmu o přepychové předměty. Pro církevní instituce zhotovovali ze zlata a stříbra kultovní předměty (kalichy, kříže, monstrance, schránky na ostatky apod.), příslušníkům šlechty dodávali šperky a luxusní výrobky, reprezentující jejich společenské postavení (pásy, řetězy, prsteny, brože, koflíky, číše, příbory), a stejný sortiment i zámožným měšťanům.

Počet zlatníků v Českých Budějovicích se zvyšoval. Roku 1496 se ve městě ustavil cech zlatníků a malířů, k nimž 1503 přistoupili i řezbáři. Nejvýznamnějšími členy a opakovanými představenými byli Václav Štraboch (kolem 1455—1523) a jeho současníci Mikuláš Hans. Příznivá hospodářská situace královského města v 2. pol. 16. století umožnila existenci i několika zlatníků současně, pravděpodobně přistěhovalců z Německa, např. zde působili: 1553—1559 Jáchym Halbenweck, 1568—1592 Izák Kummerel, 1574—1597 Bonifác Riedl, řezáč tolarových kolků pro českobudějovickou mincovnu a 1592—1631 jeho stejnojmenný syn, 1590—1606 Martin Behaimb 1599—1608 jeho nástupce Tomáš Valentin, 1594—1597 Vilém Šlechta, 1613— asi 1652 potomek Izáka Kummerela Šimon, člen městské rady a rychtář, 1653—1673 Pavel Rottner, 1630—1641 klenotník Kilián Blasy, 1636—1638 Kašpar Bruech, 1625—1664 Abrahám Hoffmann, 1661—1686 Jan Aust, 1653—1673 Pavel Rottner, 1673 – před 1682 Rottnerův zeť Matěj Ethesius1673—1688 Baltazar Langer, 1676—1681 specializovaný výrobce kalichů Bartoloměj Widerpol, 1687—1713 Kašpar Herman, 1695—1721 Antonín Firtmiller, 1723—1752 jeho syn Antonín 1752—1775 vnuk Jakub, 1694—1710 Filip Auer původem z Halleinu a 1787 Arnošt Erben. V průběhu 19. století zlatníků ve městě přibývalo a řadili se k zámožným řemeslníkům. K významným zlatníkům tohoto období patřili Johann Löwenhöfer, Franz Josef Zink (1844—1924) a Robert Rožánek (1851—1928).

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

řezbářství    |   umělecké řemeslo 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Českobudějovičtí zlatníci, malíři a řezbáři na přelomu 15. a 16. stol. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1994, roč. 63, s. 15—22. ISSN 0323-004X.

    [s. 15—21.]