ZAVŘÍT MENU

Zlatý most

Stavba překonávající koryto řeky Malše na konci ulice Dr. Stejskala a spojující obě části Zátkova nábřeží.

Krumlovský  |  Linecký

Vznikl pravděpodobně současně se založením města a vedla přes něj komunikace ústící do Rožnovské brány. Poslední část mostovky před branou byla upravena jako padací most, zatímco předmostí na levém břehu bylo v 16. a 17. století zajištěno zvláštním pevnostním prvkem, barbakánem. Velký význam, který obyvatelé Českých Budějovic přikládali mostu, po němž přijížděli kupci ve směru od Lince a přinášeli městu značné zisky, se odrazil v pojmenování Zlatý. Dřevěná mostní stavba, spočívající na dvou pilířích, musela být často opravována nebo vyměňována. Roku 1881 ji nahradila železná konstrukce, vyrobená Pražskou strojírenskou akciovou společností z Libně. Od 1910 jezdila přes Zlatý most pravidelná tramvajová linka, jejíž provoz byl vzhledem ke snížené nosnosti mostu omezen. Roku 1915 firma Bratři Prášilové z pražské Libně dodala novou masivnější konstrukci se dvěma charakteristickými nýtovanými oblouky, která má rozpětí 40,2 m. Po otevření Krumlovského mostu (1954) došlo k odlehčení dopravního zatížení Zlatého mostu. Roku 2001 byla provedena celková rekonstrukce Zlatého mostu nákladem 19,5 milionu korun. K posledním úpravám bylo přistoupeno v souvislosti s povodněmi 2002, v roce 2021 proběhla výměna dubových prken chodníků.

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Když nejdelší most vedl přes rybník. In: Českobudějovické listy: Jihočeské listy. České Budějovice. Vydavatelství Vltava, 25. 7. 1997, č. 172. ISSN 1210-5023.