ZAVŘÍT MENU

Alžír

Bývalý hostinec, divadelní sál a středisko společenského života na Pražském předměstí.

Patrovou budovu na rohu JírovcovyRiegrovy ulice postavil v letech 1819—1820 Antonín Pokorný. Hostinec, který tu 1835 otevřel Jakub Wittner, dostal název Alžír a stejně byla označována také přilehlá část Jírovcovy ulice. Od 1895 do 1909 se zde konala česká divadelní představení, protože městské divadlo získávaly do pronájmu většinou německé soubory. V divadelním sále Alžíru, stojícím na zahradě hostince, hrály např. divadelní společnosti Frýdova, Brázdova, Housova, Muškova, Kaňkovského a také místní ochotníci, vystupovali zde Jindřich Mošna, Josef Šmaha a jiní hostující herci. Pestrý repertoár významně obohacoval kulturní život města. Majitelem Alžíru byl tehdy Martin Holanský. Stavební závady vedly 1909 k uzavření divadelního sálu, hostinec tu existoval až do 2. pol. 20. století. Po 1960 zde byly jen sklady a objekt začal postupně chátrat. V srpnu 2008 byl prohlášen za nemovitou kulturní památku. Mezi 2018—2019 prošla budova celkovou rekonstrukcí. 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Budějovický Alžír. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2005, sv. 1. ISSN 1804-3186.