ZAVŘÍT MENU

nízká terasa

Hlavní terasa podle svého významu v systému říčních teras, důležitý prvek geologické stavby podloží města, který významně ovlivňuje tvar jeho terénu.

Je vyvinuta v pruhu širokém 3—4 km podél toků Vltavy Malše. Pruh je uprostřed přerušen zaříznutými nánosy údolní terasy, těsně sledujícími koryto řeky. Nad soutokem v meziříčí se nízká terasa. nazývá rožnovská terasa podle tamější části města, Rožnova. Nízká terasa je tvořena ulehlými písčitými štěrky s hojnými valouny křemene. Jemný podíl nánosů tvoří nestejnozrnné písky a písčité jíly. V podloží nízké terasy jsou třetihorní a druhohorní sedimenty.

Na písčitých štěrcích nízké terasy je založeno zejm. městské jádro a přilehlá část města směrem k plzeňské trati, sídliště, Čtyři Dvory, Mladé a jižní městská část Rožnov.